Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường

Chủ đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thắc mắc không biết làm giấy phép môi trường bắt đầu từ đâu? Căn cứ theo những quy định nào? Để hiểu rõ hơn nhiều nội dung khác về xin cấp giấy phép môi trường thì hãy cùng Hợp Nhất tìm hiểu bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý làm giấy phép môi trường

 • Dựa theo Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Dựa theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành Luật; BVMT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022;
 • Quy định hướng dẫn Luật BVMT dựa theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

2. Các yêu cầu khi làm giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường 2022 được tích hợp nhiều loại GPMT thành phần như giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình xử lý chất thải, giấy phép xử lý CTNH,…

Việc làm giấy phép môi trường phải căn cứ vào các tiêu chí quan trọng như:

 • Hồ sơ đề nghị cấp GPMT;
 • Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt (nếu có);
 • Quy hoạch BVMT quốc gia, tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải theo quyết định cơ quan nhà nước;
 • Quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
 • Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

Chủ đầu tư, cơ sở cần phân loại chính xác đối tượng mà mình cần thực hiện thủ tục cấp GPMT dựa theo các tiêu chí môi trường để:

 • Xác định thời hạn của GPMT;
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT;
 • Cấp đổi, điều chỉnh, thu hồi giấy phép;
 • Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Tư vấn làm giấy phép môi trường

3. Tổ chức thẩm định, kiểm tra làm giấy phép môi trường

3.1. Điều 18 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

 • Hội đồng thẩm định cấp GPMT tư vấn cho cơ quan cấp GPMT việc cấp, cấp lại GPMT của dự án đầu tư; chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp phép và trước pháp luật về kết quả thẩm định.
 • Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm dự án đầu tư, cơ sở và đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại GPMT đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

3.2. Điểm C khoản 4 Điều 29 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP

 • Dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (CTNH) thì chỉ cần thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.
 • Dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và thuộc đối tượng cấp GPMT trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả ra nguồn tiếp nhận, có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài hoặc thực hiện dịch vụ xử lý CTNH thì chỉ cần thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.
 • Dự án không thuộc đối tượng lập ĐTM thì cơ quan cấp GPMT tổ chức thành lập hội đồng thẩm định, kiểm tra thực tế với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh.
 • Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN thì cơ quan cấp GPMT không thành lập hội đồng thẩm định, mà chỉ tổ chức đoàn kiểm tra khi thuộc thẩm quyển của Bộ TNMT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh.

4. Quy định cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền, thu hồi GPMT

Căn cứ theo Điều 44 của Luật BVMT 2020:

 • GPMT cấp đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN hoặc dự án đầu tư, cơ sở tiếp tục thực hiện GPMT và thông báo đến cơ quan cấp GPMT nhưng không thay đổi nội dung khác.
 • GPMT được điều chỉnh trong các trường hợp dưới đây: Thay đổi nội dung cấp phép quy định Khoản 2 Điều 40 của Luật này theo đề nghị của chủ đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định. Hoặc khi dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm.
 • GPMT được cấp lại khi: Giấy phép hết hạn hoặc khi có thay đổi về tổng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với GPMT đã cấp (trừ dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng lập ĐTM).
 • GPMT bị thu hồi trong trường hợp: Không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật.

Nếu Quý Khách hàng đang thắc mắc về thủ tục hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay với Tư vấn hồ sơ môi trường qua Hotline 0938.857.768.

Nhắn Zalo với chuyên viên môi trường