Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Top 5 lưu ý về giấy phép môi trường doanh nghiệp cần biết

Căn cứ vào Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022 (hướng dẫn thi hành Luật BVMT) thì việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường bao gồm các dự án thuộc Nhóm I, II và nhóm III. Các dự án có nguy cơ tác động đến môi trường ở mức cao phải lập đồng thời báo cáo ĐTM và GPMT (Nhóm I). Còn với những dự án không thuộc những trường hợp này phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký môi trường.

Các dự án lập ĐTM và GPMT thường có mức độ gây ô nhiễm môi trường lớn chủ yếu dự án có quy mô đầu tư lớn, thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao phải tiến hành đánh giá tác động môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở theo quy định và lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

5 lưu ý về giấy phép môi trường doanh nghiệp

1. Xác định đối tượng cấp giấp phép môi trường

1.1. Phí thẩm định

Đối với mức phí thẩm định GPMT sẽ khác nhau tùy theo tính chất và quy mô của dự án. Chẳng hạn với dự án thuộc Nhóm I có mức phí thẩm định từ 50 triệu đồng/giấy phép và dự án nhóm II từ 45 triệu đồng/giấy phép (quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp GPMT do cơ quan trung ương thực hiện).

Đối với mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ tùy theo quy mô, công suất, loại hình sản xuất, ngành nghề và khu vực triển khai dự án sẽ có mức phí khác nhau. Thông thường, phí thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM dao động từ vài chục đến trăm triệu đồng.

1.2. Tiêu chí môi trường

Hầu hết, những dự án đầu tư được phân chia theo các tiêu chí môi trường thông qua các quy định mới trong Luật BVMT 2020. Cụ thể, dự án đầu tư phân thành nhóm I, II, III và IV với từng mức độ tác động khác nhau. Một số tiêu chí môi trường quan trọng phải kể đến như quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; diện tích đất sử dụng, đất mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên.

Một trong những dấu hiệu xác định chi tiết dự án đầu tư bao gồm yếu tố nhạy cảm về môi trường như khu dân cư, nguồn nước cấp sinh hoạt, khu bảo tồn thiên nhiên, di sản, yêu cầu di dân cùng nhiều yếu tố nhạy cảm khác đối với môi trường.

2. Top 5 lưu ý đối về giấy phép môi trường

Dưới đây là Top 5 lưu ý về giấy phép môi trường doanh nghiệp cần biết:

  1. Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thì chủ dự án tiếp tục triển khai theo văn bản đó cho đến khi được cấp GPMT.
  2. Làm căn cứ cho các hoạt động như cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với vấn đề BVMT và thực hiện trách nhiệm BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở.
  3. Trường hợp dự án triển khai theo nhiều giai đoạn, nhiều công trình, hạng mục công trình thì GPMT cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình phát sinh chất thải. Do đó, GPMT được cấp sẽ tích hợp nội dung GPMT được cấp trước vẫn còn hiệu lực.
  4. Chủ dự án có công trình xử lý chất thải sau khi cấp GPMT phải tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc từng phân kỳ đầu tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp cũng như phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
  5. Dự án có thực hiện dịch vụ xử lý CTNH hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư gửi báo cáo vận hành thử nghiệm đến cơ quan thẩm quyền cấp GPMT.

3. Lưu ý về thời gian thực hiện giấy phép môi trường

Doanh nghiệp chưa có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần chỉ cần lập 1 loại giấy tờ về môi trường gọi là Giấy Phép Môi Trường

Doanh nghiệp đã có giấy phép môi trường thành phần cần kiểm tra lại giấy phép môi trường thành phần còn thời hạn sử dụng hay không để lựa chọn thời điểm lập giấy phép môi trường phù hợp theo đúng quy định pháp luật như sau:

  • Giấy phép môi trường thành phần (có thời hạn): doanh nghiệp phải lập giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2025.
  • Giấy phép môi trường thành phần (không có thời hạn): doanh nghiệp phải lập giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2027.
  • Đăng ký môi trường: cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập hồ sơ đăng ký môi trường trước ngày 01/01/2024.

Nếu đang tìm đơn vị tư vấn làm Giấy phép môi trường, Quý doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ tận tình!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!