Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Không chỉ phục vụ đời sống sinh hoạt của con người, nước còn đầu vào không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng nước bẩn đổ vào hệ thống thủy lợi đã làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Vì vậy, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi là hồ sơ môi trường quan trọng, căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát nguồn tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải ra công trình thủy lợi.

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

1. Đối tượng phải xin giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Các tổ chức, cá nhân sử dụng nước cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học, bệnh viện, đô thị, khu dân cư tập trung có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Lưu ý: Theo quy định này, hoạt động xả nước thải trong phạm vi sinh hoạt gia đình thì không phải xin cấp giấy phép.

2. Hồ sơ xin cấp GPXNT vào công trình thủy lợi

Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi theo mẫu quy định.
  • Bản sao (có công chứng) giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.
  • Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 vị trí xả nước thải vào công trình thủy lợi và khu vực XLNT.
  • Bản vẽ thiết kế, quy trình vận hành HTXLNT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải thực hiện ĐTM theo quy định); báo cáo phân tích chất lượng của nước thải đầu ra sẽ xả vào công trình thủy lợi; còn nếu đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thì phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của trung tâm kiểm định hoặc phòng thí nghiệm từ cấp Bộ trở lên.
  • Bản sao (có công chứng) về quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống XLNT.

3. Cơ quan cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Bộ NN&PTNT cấp phép đối với hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi quan trọng quốc gia, công trình thủy lợi liên tỉnh với lưu lượng nước thải >=1.000m3 ngày đêm.

UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xả nước đối với công trình thủy lợi quan trọng quốc gia, hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh với lưu lượng < 1.000m3 ngày đêm nhưng phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ NN&PTNT.

4. Thời hạn sử dụng GPXNT vào công trình thủy lợi

– Thời hạn của GP xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi là 05 năm.

– Nếu thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền có thể gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 03 năm.

– Thời hạn của giấy phép có thể thay đổi trong các trường hợp:

  • Công trình thủy lợi không đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải
  • Lượng nước thải xả ra tăng lên mà chưa có biện pháp xử lý khắc phục.
  • Xuất hiện các tình huống đặc biệt khác, cần phải hạn chế việc xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Việc thay đổi thời hạn cấp giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp được thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do và phải thông báo trước 30 ngày cho tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép; trả lại phí xả nước thải đã nộp cho thời gian bị rút ngắn cho tổ chức, cá nhân có giấy phép bị thay đổi thời hạn.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. Tuy nhiên theo Luật BVMT 2020 thì các loại giấy phép thành phần (trong đó có giấy phép xả thải) đã được tích hợp lại thành 1 giấy phép là “giấy phép môi trường” nhằm giảm bớt “gánh nặng” về TTHC cho doanh nghiệp.

Nếu quý doanh nghiệp chưa kịp nắm bắt hết các các thông tin mới, được điều chỉnh về hồ sơ môi trường, hãy liên hệ với Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 để được các chuyên gia hỗ trợ nhanh chóng!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!