Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường

Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường đối với doanh nghiệp rất quan trọng vì đây là loại giấy phép giúp cơ sở đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không làm ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh việc xin cấp GPMT mới thì doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến các quy định về việc điều chỉnh, cấp đổi giấy phép môi trường. Đối với các quy định này thể hiện chi tiết, đầy đủ trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường

1. Quy định điều chỉnh giấy phép môi trường

Cấp đổi GPMT sẽ thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp đổi của chủ dự án đầu tư, cơ sở, kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi. Khi đó, cơ quan cấp GPMT sẽ tiến hành cấp đổi giấy phép cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện điều chỉnh GPMT trong thời hạn còn lại của giấy phép và các thay đổi khác không thuộc trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp GPMT hoặc thay đổi khối lượng, loại CTNH phát sinh.

Trường hợp thay đổi khối lượng, chất thải nguy hại phát sinh, chủ dự án, cơ sở có trách nhiệm báo cáo thay đổi trong báo cáo công tác BVMT định kỳ.

Khi điều chỉnh GPMT chỉ thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh GPMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở và thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan ủy quyền cấp GPMT.

Điều chỉnh giấy phép thực hiện trong thời hạn 25 ngày, kể từ khi nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm. Cơ quan cấp GPMT sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình XLNT của chủ đầu tư, mẫu quan trắc cùng với báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.

2. Quy trình điều chỉnh GPMT

  • Lấy ý kiến chuyên môn cơ quan môi trường cấp tỉnh, Ban quản lý KCN của tỉnh, ý kiến của chuyên gia môi trường, kể cả chuyên gia tham gia hội đồng thẩm định.
  • Thông báo với chủ dự án đầu tư, cơ sở nội dung điều chỉnh, khối lượng chất thải nguy hại được phép xử lý chất thải hoặc khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để phù hợp với năng lực của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • Cơ quan cấp GPMT sẽ cấp GPMT “điều chỉnh” cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của GPMT phù hợp với năng lực hoạt động thực tế của dự án.

3. Quy định cấp lại giấy phép môi trường

  • Dự án thuộc đối tượng cấp lại GPMT gửi hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT trước khi hết hạn 6 tháng.
  • Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghệp giúp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất (trừ dự án phải lập ĐTM) thì gửi hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT trước khi thực hiện tăng, thay đổi và triển khai cấp lại GPMT.
  • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nếu bổ sung ngành nghề, thu hút đầu tư thì gửi hồ sơ đề nghị cấp lại GPMT trước khi thu hút đầu tư (trừ trường hợp ngành nghề đó không phát sinh chất thải).
  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải chứa thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Tăng lưu lượng, thay đổi nguồn tiếp nhận hoặc xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

4. Thời hạn cấp GPMT

  • Không quá 30 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
  • Không quá 20 ngày đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Điều chỉnh hay cấp lại GPMT là yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần chú ý đến một số trường hợp liên quan đến dự án để có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938 857 768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!