Banner công ty môi trường Hợp Nhất
Lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hiện nay, chỉ một số ít các công ty lớn là có bộ phận quản lý môi trường, có nhân viên phụ trách môi trường cho công ty. Còn đa số các công ty, doanh nghiệp nhỏ lẻ thì hầu như đều không có nhân viên phụ trách và am hiểu về môi trường. Vì vậy, các doanh nghiệp này khi bị các cơ quan nhà nước kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ về môi trường thì rất bị động. Nhiều khi lại không biết hồ sơ môi trường là có những gì, công ty mình đã thực hiện hay chưa.

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Việc thực hiện đầy đủ các hồ sơ môi trường cần thiết sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, bình thường. Và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng từ các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đến môi trường.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hồ sơ, thủ tục môi trường có thể sẽ bị xử phạt. Thậm chí còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh và sản xuất.

Hiểu được tầm quan trọng của thực hiện luật môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; hosomoitruong.com.vn cung cấp dịch vụ tư vấn, lập báo cáo, thực hiện các giấy phép về môi trường cho Doanh nghiệp.

báo chí nói về chúng tôi

Báo Bình Định viết về Môi Trường Hợp Nhất

chuyên các loại hồ sơ môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

ưu điểm dịch vụ của chúng tôi

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG