Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Các vấn đề thắc mắc khi lập hồ sơ môi trường (P2)

Giải đáp thêm một số thắc mắc về hồ sơ quy định việc xin cấp giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải và báo cáo quan trắc môi trường,…cho doanh nghiệp và bạn đọc.

Sổ chủ nguồn thải, giấy phép xả thải và báo cáo quan trắc môi trường là những HSMT quan trọng nhất của doanh nghiệp. Hiện có nhiều thắc mắc liên quan đến các loại hồ sơ này. Nếu quý Doanh nghiệp gặp những vướng mắc mắc nào, hãy tìm hiểu ngay những thông tin dưới đây!

Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH được quy định như thế nào?

 • Căn cứ theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP thì chủ nguồn thải phải đăng ký với Sở TNMT nơi phát sinh CTNH.
 • Chịu trách nhiệm về các biện pháp giảm chất thải, xác định, phân loại, số lượng CTNH.
 • Phải bố trí riêng khu lưu giữ trong bao bì, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
 • Ký hợp đồng với đơn vị chuyển giao CTNH có giấy phép trong trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng
 • Định kỳ 6 tháng báo cáo việc lưu giữ CTNT tại cơ sở đến Sở TNMT.
 • Chủ nguồn thải lập, sử dụng, lưu trữ, quản lý chứng từ liên quan đến báo cáo quản lý CTNH, thông tin, hồ sơ liên quan theo đúng quy định.
 • Khi cơ sở không còn phát sinh CTNH thì thông báo đến Sở TNMT trong thời gian không quá 6 tháng.

Phát sinh thêm mã CTNH có phải làm lại thủ tục cấp Sổ chủ nguồn thải không?

Việc cấp lại sổ chủ nguồn thải được quy định trong những trường hợp dưới đây:

 • Trường hợp thay đổi tên chủ nguồn thải, địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh.
 • Trường hợp thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng tử CTNH.

Như vậy, việc thay đổi mã CTNH không nằm trong quy định phải cấp lại sổ chủ. Sau khi cấp sổ, mọi thông tin liên quan đến chất thải thể hiện trong báo cáo quản lý định kỳ.

Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ môi trường (P2)

Trường hợp nào không cần làm thủ tục cấp sổ đăng chủ nguồn thải CTNH?

Căn cứ theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì đối tượng không đăng ký sổ chủ nguồn thải bao gồm:

 • Các cơ sở hoạt động không quá 1 năm.
 • Cơ sở phát sinh chất thải với tổng số lượng không quá 600 kg/năm.
 • Cơ sở khai thác dầu khí ngoài biển được miễn thực hiện sổ chủ nguồn thải.

Thắc mắc về báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì báo cáo quan trắc môi trường đổi thành báo cáo công tác BVMT định kỳ thực hiện 1 lần/năm. Vậy quan trắc định kỳ 3 tháng/lần có thực hiện nữa không?

Theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh lập báo cáo công tác BVMT 1 năm/lần. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, gửi hồ sơ đến cơ quan phê duyệt HSMT trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.

Báo cáo công tác BVMT bao gồm báo cáo quan trắc môi trường, quan trắc tự động liên tục, quản lý CTR sinh hoạt/công nghiệp/CTNH, quản lý phế liệu nhập khẩu, giám sát phục hồi môi trường.

Thắc mắc về việc thay đổi chương trình quan trắc

Sau khi dự án có báo cáo ĐTM thì phải hoàn thiện yêu cầu trong nội dung đã phê duyệt. Chương trình quan trắc phải thực hiện theo đúng tần suất, thông số, vị trí giám sát.

Nếu muốn thay đổi chương trình thì chủ dự án cần có văn bản điều chỉnh gửi đến cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM kèm với báo cáo quan trắc định kỳ trước đó. Báo cáo phải nêu rõ những thay đổi về phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, công trình, biện pháp BVMT dự án.

Quan trắc khi ĐTM thuộc cấp tỉnh

Theo quy định mới của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì các doanh nghiệp nằm trong/ngoài CCN có trách nhiệm thực hiện báo cáo quan trắc môi trường. Trường hợp báo cáo đtm dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì không phải nộp báo cáo quan trắc môi trường nhưng khi có yêu cầu phải cung cấp kịp thời cho cơ quan thanh, kiểm tra.

Thắc mắc về hồ sơ cấp giấy phép xả thải

HTXLNT sau khi nâng cấp, cải tạo đạt chuẩn cột A, trong trường hợp này doanh nghiệp có cần phải điều chỉnh giấy phép không?

Theo Điều 23 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì trường hợp dự án nâng mức tiêu chuẩn cao hơn thì không phải điều chỉnh giấy phép xả thải. Mà theo đó, chủ giấy phép phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép mới.

GPXT có thuộc Giấy phép tài nguyên nước không?

Căn cứ Điều 15 Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì giấy phép tài nguyên nước bao gồm giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt/nước dưới đất/nước biển và giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Vì thế giấy phép xả thải cũng thuộc một trong những loại giấy phép tài nguyên nước quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Cần tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp, Quý KH liên hệ ngay với Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!