Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Phê duyệt báo cáo ĐTM

Phê duyệt báo cáo ĐTM là giai đoạn quan trọng không thể thiếu trong các bước lập báo cáo ĐTM cho dự án. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ trách thức thực hiện. Vì thế hãy cùng Hợp Nhất tìm hiểu những thông tin dưới đây nhé!

Công ty môi trường Hợp Nhất chuyên tư vấn lập đtm cho nhà máy sản xuất, lập đtm khu dân cư,… với hơn nhiều năm kinh nghiệp đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Với nền tảng khách hàng trên toàn quốc, dịch vụ tư vấn của chúng tôi cam kết chất lượng, uy tín với thời gian hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Phê duyệt báo cáo ĐTM
(Hình: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Các thủ tục hành chính liên quan

Trong trường hợp báo cáo ĐTM cần bổ sung, thay đổi thì chủ dự án tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thẩm định. Chủ dự án ký vào góc trái phía dưới từng trang của báo cáo đã hoàn chỉnh, nhân bản và đóng thành quyển cứng đảm bảo số lượng để gửi đến:

 • UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án kèm theo đĩa CD.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Ban Quản lý khu kinh tế, KCN, CCN, khu chế xuất.

Tiếp theo chủ dự án phải gửi hồ sơ hoàn chỉnh tới cơ quan tổ chức việc thẩm định kèm theo bản giải trình về việc hoàn chỉnh báo cáo để được xem xét phê duyệt. Do đó chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại hồ sơ sau:

 • Văn bản thẩm định và đề xuất của sở TNMT.
 • Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Báo cáo đầu tư/báo cáo kỹ thuật hoặc dự án đầu tư/tài liệu tương đương có chữ ký của chủ dự án.

Xác định cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

Việc thẩm phê duyệt báo cáo đtm gồm một trong ba trường hợp dưới đây

Trường hợp 1: Nếu báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT thì gửi đến UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án.

Trường hợp 2: Nếu báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của các bộ, cơ quan ngang bộ thì gửi đến Bộ TNMT và UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án (trừ dự án bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh quan trọng).

Trường hợp 3: Nếu báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh thì gửi đến Bộ TNMT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án hoặc gửi đến Sở TNMT, ban quản lý KCN trong trường hợp dự án nằm trong KCN.

Khi tiếp nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt từ các bộ, cơ quan ngang bộ thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sao lục và gửi đến Sở TNMT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi dự án hoạt động và ban quản lý KCN đối với dự án nằm trong khu công nghiệp. Trường hợp thay đổi chủ dự án, thì chủ dự án mới phải tiếp tục thực hiện ĐTM và thông báo đến cơ quan phê duyệt báo cáo, cùng các cơ quan chuyên môn về môi trường.

Chủ dự án có trách nhiệm gì sau khi được phê duyệt?

 • Đối với báo cáo đtm của dự án thì chủ dự án tiếp thu và thực hiện đầy đủ nội dung, yêu cầu trong nội dung báo cáo đã được phê duyệt.
 • Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo tại UBND cấp xã nơi lấy ý kiến công khai.
 • Thực hiện các yêu cầu tại Điều 26 và Điều 27 của Luật Bảo vệ môi trường
 • Chủ dự án báo cáo bằng văn bản nếu có thay đổi tại khoản 2 Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc các trường hợp dưới đây:

+ Bổ sung thêm ngành nghề/loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong nhóm II Phụ lục IIa Mục I của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

+ Dự án tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ.

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất)
 • Đối với đtm dự án xây dựng hồ chứa thủy lợi phải lập, phê duyệt và xây dựng kế hoạch vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước.
 • Báo cáo kết quả công trình BVMT trong giai đoạn vận hành đối với dự án tại cột 4 Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
 • Chỉ thay đổi phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, công trình, biện pháp BVMT sau khi có sự chấp thuận phê duyệt báo cáo đtm của cơ quan chức năng.

Nếu Quý Doanh nghiệp gặp bất kỳ vấn đề nào về tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 857 768 nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!