Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Khi nào doanh nghiệp cần lập lại ĐTM?

Khi nào cần lập lại ĐTM? Doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt? Để giải đáp những vấn đề trên, Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất sẽ làm rõ trong nội dung bài viết dưới đây.

Lập lại ĐTM

1. Lập lại ĐTM theo quy định nào?

Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành như:

 • Luật BVMT 2020;
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

2. Trường hợp nào phải lập lại ĐTM?

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng để dự án đi vào hoạt động chính thức mà không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Căn cứ vào nội dung báo cáo đã phê duyệt thì chủ dự án phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với dự án, dưới đây là một số trường hợp quy định phải lập lại ĐTM:

Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường. (Quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 37, Luật BVMT 2020)

Theo Khoản 2, Điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết như sau:

 • Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa điểm thực hiện dự án thay đổi phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.

Trường hợp lập lại ĐTM

3. Nội dung báo cáo ĐTM bao gồm những nội dung nào?

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 32, Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

 • Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có);
 • Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;
 • Điều kiện, tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính; chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;
 • Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;
 • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
 • Chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 • Kết quả tham vấn;
 • Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

 4. Cơ quan nào thẩm định khi lập lại ĐTM?

Điều 35, Luật Bảo vệ môi trường 2020, quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư sau đây, trừ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này:

 • Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;.
 • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM

Trên đây là một số thông tin về việc lập lại ĐTM, nếu như dự án của bạn sắp triển khai hoặc có những thay đổi thuộc một trong những trường hợp trên thì hãy gọi ngay Hotline: 0938.857.768 hoặc để lại thông tin. Hợp Nhất sẽ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp theo đúng quy định, tiết kiệm chi phí và thời gian để doanh nghiệp sớm có hồ sơ và yên tâm tập trung cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *