Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Một số vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ môi trường (P1)

Khi lập hồ sơ môi trường thường phát sinh nhiều vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải? Đó là khó khăn gì? Làm sao để khắc phục những thắc mắc đó?

Công ty môi trường Hợp Nhất đã giới thiệu như quy trình các bước, thủ tục hồ sơ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM, kế hoạch BVMT hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án. Ngoài những thông tin trên, hôm nay Hợp Nhất xin chia sẻ một vài thắc mắc khác liên quan đến 3 loại HSMT này để doanh nghiệp hiểu rõ hơn.

Lập hồ sơ báo cáo ĐTM dự án

Phần thuyết minh, phương án thiết kế

 • Chủ dự án có trách nhiệm đưa phần thuyết minh kèm với thiết kế các công trình BVMT, kèm thiết kế công trình dự án đầu tư xây dựng thuộc phần nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật dự án.
 • Kết quả khảo sát do chủ dự án thực hiện để đánh giá chi tiết hiện trạng của dự án. Đồng thời đưa ra nhận xét về thành phần môi trường và địa điểm lựa chọn.

Khi dự án đã đi vào hoạt động (như KCN) đã thực hiện giai đoạn xây dựng và vận hành thì có phải đề nghị lập lại báo cáo ĐTM không?

 • Theo quy định thì việc lập lại báo cáo ĐTM chỉ áp dụng với đối tượng chưa đi vào vận hành; còn quy định thủ tục chấp thuận môi trường thì áp dụng với dự án khi đang xây dựng.
 • Đối với KCN đã đi vào hoạt động thì không thuộc quy định trên. Chỉ khi có những thay đổi như sau:

+ Khi KCN đã có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT nhưng thay đổi về công trình BVMT thì chỉ lập hồ sơ xác nhận lại.

+ Khi KCN muốn đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ, loại hình sản xuất.

+ Các KCN phải đảm bảo tuân thủ các quy định kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải theo quy định.

Thời gian chấp thuận về môi trường

 • Thời gian chấp thuận về môi trường theo quy định 10 ngày làm việc, nhưng thời gian lấy ý kiến chuyên gia lại chưa có quy định cụ thể.
 • Thời gian thẩm định báo cáo ĐTM theo hình thức lấy ý kiến 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn chỉ có 3 ngày kể từ ngày kiểm tra, tổng hợp ý kiến chuyên gia.

Một số vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ môi trường (P1)

Lập hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT

Vì sao giấy xác nhận kế hoạch BVMT phải có hệ số Kf và Kp?

 • Quy mô, công suất, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xác định bởi hệ số lưu lượng nước thải (Kf) và (Kp).
 • 2 hệ số là căn cứ quan trọng để quyết định dự án lập ĐTM hay kế hoạch BVMT.
 • Quá trình thanh, kiểm tra phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và hồ sơ pháp lý để xác định hệ số Kf.
 • Còn với trường hợp như xả thải quá mức, đầu tư HTXLNT phân kỳ,… sẽ xác nhận theo lưu lượng xả thải khi thanh, kiểm tra thực tế.

Đăng ký kế hoạch BVMT

 • Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có biện pháp thu gom, quản lý chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải thể hiện trong nội dung đăng ký kế hoạch BVMT.
 • Nhiều dự án trong quá trình thi công xây dựng có phát sinh chất thải đến mức lập hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT thì phải hoàn thành thủ tục.

Lập hồ sơ xin giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Xác nhận đối tượng thực hiện xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Trường hợp dự án không thuộc đối tượng xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra nhưng chưa có giấy xác nhận chính thức. Chủ dự án phải:

 • Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình BVMT.
 • Trước khi đưa dự án vào vận hành thì chủ dự án hoàn thành công trình BVMT cho cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT

 • Chủ dự án cần rà soát, kiểm tra lại công trình xử lý chất thải. Với hệ thống không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật phải tiến hành cải tạo, nâng cấp công trình xử lý.
 • Với dự án không thuộc đối tượng xác nhận hoàn thành phải tiến hành quan trắc chất thải, đảm bảo chất thải đạt chuẩn trước khi đưa ra nguồn tiếp nhận. Đồng thời, chủ dự án phải thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đtm trước khi đưa dự án vào hoạt động.

Quý Doanh nghiệp đang có nhu cầu lập các loại HSMT hoặc muốn gia hạn giấy phép môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!