Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Vận hành thử nghiệm sau khi có GPMT

Theo quy định mới, chủ dự án phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Cùng tham khảo thông tin chi tiết về quy định này trong nội dung dưới đây.

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1. Các công trình BVMT phải vận hành thử nghiệm

Sau khi được cấp GPMT (giấy phép môi trường) theo đúng quy định thì chủ đầu tư phải vận hành thử nghiệm đối với một số công trình BVMT quan trọng dưới đây:

 • Các công trình xử lý chất thải với với thiết bị XLNT, bụi, khí thải, CTR, CTNH nhằm đánh giá sự phù hợp cũng như đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.
 • Các công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn với thiết bị thu gom, lưu giữ CTR thông thường, CTR y tế, CTNH phải đáp ứng yêu cầu về phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế đến địa điểm xử lý.
 • Cùng các công trình BVMT khác không liên quan đến chất thải.

2. Chủ đầu tư muốn vận hành phải đáp ứng yêu cầu nào?

Dự án muốn đi vào vận hành thử nghiệm cần đáp ứng các tiêu chí như sau:

 • Dự án phải hoàn thành các công trình xử lý chất thải theo đúng với nội dung quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Dự án phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng nước thải, khí thải.
 • Dự án phải chuẩn bị quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu về BVMT.
 • Chủ đầu tư phải lập hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải trước khi trình lên cơ quan có thẩm quyền đã bàn giao, nghiệm thu.
 • Chủ dự án phải lập hồ sơ vận hành thử nghiệm công trình đến cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh thực hiện và cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM (đánh giá tác động môi trường) ít nhất 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.
Các tiêu chí khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Các tiêu chí khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

3. Trách nhiệm của chủ dự án khi vận hành

Trách nhiệm của chủ dự án khi VHTN công trình xử lý chất thải:

 • Chủ dự án cần phối hợp UBND cấp tỉnh nơi triển khai dự án để kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm. Tiến hành theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục kết nối với internet, truyền số liệu đến cơ quan quản lý.
 • Chủ dự án phối hợp cùng đơn vị hoạt động về dịch vụ quan trắc môi trường để lấy mẫu tổ hợp, đánh giá hiệu quả từng công trình xử lý. Quá trình quan trắc phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng theo đúng quy định.
 • Chủ dự án tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc và lập báo cáo kết quả hoàn thành công trình BVMT gửi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM để cơ quan nhà nước kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

4. Biện pháp khi các công trình BVMT không đảm bảo

Trong trường hợp công trình BVMT không đảm bảo thì chủ dự án cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Chủ dự án cần dừng hoạt động và giảm công suất của dự án nhằm cải thiện hiệu quả xử lý của các công trình.
 • Phải tiến hành cải tạo, nâng cấp, xây dựng hoặc bổ sung các công trình đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật BVMT, điều chỉnh quy trình vận hàn đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
 • Khi gây ra sự cố hoặc gây ô nhiễm, chủ dự án dừng ngay việc vận hành thử nghiệm và báo cáo đến cơ quan môi trường cấp tỉnh để được hướng dẫn giải quyết, chịu trách nhiệm phục hồi sự cố, bồi thường thiệt hại và bị xử phạt vi phạm hành chính.
Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

5. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn môi trường cấp tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm như sau:

 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ hoàn công công trình xử lý chất thải. Trong thời hạn 5 ngày, phải có văn bản chấp thuận để chủ dự án vận hành thử nghiệm. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu của chủ dự án bổ sung trước khi chấp thuận.
 • Phối hợp với chủ dự án để kiểm tra, tiến hành lấy mẫu để phân tích các thông số môi trường để đối chiếu với kết quả quan trắc chất thải do chủ dự án thực hiện theo quy định.
 • Tiếp nhận, xử lý kiến nghị của chủ dự án đến việc vận hành và hướng dẫn cách khắc phục ô nhiễm, sự cố môi trường.

Nếu như các thông tin trong bài viết vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn và bạn vẫn không nắm rõ những quy định về vận hành thử nghiệm công trình XLCT, hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để được dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất tư vấn chi tiết hơn.

Bộ phận Marketing & Truyền thông

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!