Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Các bước lập báo cáo ĐTM cho doanh nghiệp

Lập đánh giá tác động môi trường là nhiệm vụ của tất cả các đối tượng, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh được pháp luật quy định cụ thể trong phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Vậy các bước lập báo cáo đtm cần thiết cho doanh nghiệp diễn ra như thế nào, mời bạn cùng tìm hiểu nhé!

Khảo sát, điều tra và thu thập các số liệu liên quan đến dự án

Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình đánh giá tác động môi trường dựa trên mối quan hệ nguyên nhân – hệ quả, hiện trạng về những thay đổi về vật lý, hóa học, sinh học của môi trường xung quanh.

Khi lập báo cáo đtm cần lưu ý các vấn đề trọng tâm khi thu thập số liệu môi trường nền gồm:

 • Môi trường tự nhiên: mô tả các thành phần môi trường (không khí, nước, hệ sinh thái, đất, trầm tích) và khảo sát định lượng các thông số quan trọng khác.
 • Nhu cầu và phương thức sử dụng đất: hiện trạng sử dụng đất/nước và quy hoạch sử dụng đất/nước ở địa phương.
 • Những mối quan tâm về kinh tế – xã hội: cấu trúc xã hội, trình độ văn hóa, kết quả tham vấn cộng đồng,…
 • Khả năng xảy ra các rủi ro từ các vấn đề môi trường.
Các bước lập báo cáo ĐTM
(Hình: các bước lập báo cáo ĐTM)

Các thông số cần khảo sát gồm

 • Điều kiện tự nhiên: vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu, khí tượng, chế độ thủy văn.
 • Đặc điểm kinh tế xã hội: dân cư – xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch.
 • Tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên đất, nước mặt, nước ngầm, ven biển, động thực vật.
 • Hạ tầng cơ sở và dịch vụ: giao thông, điện, nước, dịch vụ, thương mại.
 • Hiện trạng chất lượng môi trường: chất lượng không khí, nước mặt, nước ven bờ, nước ngầm, đất, bùn đáy, tiếng ồn.

Đánh giá hiện trạng môi trường nơi dự án thực hiện

Trong các bước lập báo cáo đtm cho doanh nghiệp thì việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện một cách nghiên túc và đầy đủ các số liệu môi trường. Trong đó có nhiều phương pháp khác nhau như liệt kê, ma trận, sơ đồ mạng lưới, tham vấn ý kiến, so sánh,… Theo đó, công tác đánh giá tác động phải phù hợp với từng mức độ, phù hợp với không gian và thời gian. Vì thế mà công tác đánh giá hiện trạng môi trường được thực hiện một cách chi tiết hóa, cụ thể hóa cho từng dự án, không đánh giá theo lý thuyết chung chung.

Xác định các nguồn gây ô nhiễm

Nguồn tác động có phát sinh chất thải

 • Giai đoạn thi công: sinh khối, bụi, nước thải sinh hoạt, CTR sinh hoạt, chất thải sinh hoạt, dầu mỡ.
 • Giai đoạn khai thác và vận hành: bụi, mùi hôi, nước thải sinh hoạt, sản xuất, CTR sinh hoạt, bùn dư hay CTNH.

Nguồn tác động không phát sinh chất thải

 • Giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng: tranh chấp giữa người dân với chủ dự án,…
 • Giai đoạn thi công xây dựng: bom mìn, tiếng ồn, ngập úng, cản trở giao thông, tai nạn lao động,…
 • Giai đoạn khai thác và vận hành: tiếng ồn, độ rung,…

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm là một trong các bước lập báo cáo đtm tương ứng với từng kế hoạch, phù hợp với từng vị trí và đặc điểm tác động. Đồng thời phải nêu rõ ưu/nhược điểm, mức độ khả thi, hiệu suất xử lý trong từng biện pháp xử lý.

Các nguyên tắc giảm thiểu phải đảm bảo các yêu cầu

 • Phải giảm thiểu tới mức tối đa.
 • Biện pháp phải mang tính khả thi cao, phù hợp với từng mục tiêu của dự án
 • Có những phương án phù hợp với những tác động môi trường không thể khắc phục hoặc giảm nhẹ.
 • Các biện pháp phải được thực thi suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình và vận hành.

Biện pháp giảm thiểu được phân chia thành các giai đoạn triển khai dự án

 • Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng.
 • Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn khai thác và vận hành.

Tham vấn ý kiến cộng đồng

Bước tham vấn cộng đồng cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các vấn đề như kinh tế – xã hội tại địa phương. Việc tham vấn cần thực hiện theo 2 bước:

 • Tổ chức họp, phỏng vấn và nghe báo cáo từ chính quyền cấp xã.
 • Phát phiếu điều tra kinh tế.

Công tác tham vấn cộng đồng về các vấn đề môi trường liên quan đến dự án chỉ được tiến hành sau khi có dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Chuẩn bị viết hồ sơ báo cáo ĐTM và trình nộp lên cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

Sau khi nhận đầy đủ thông tin, dữ liệu liên quan các chuyên viên tư vấn sẽ tiến hành viết hồ sơ môi trường. Sau đó, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt báo cáo ĐTM.

Hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM

Và trong các bước lập báo cáo đtm không thể thiếu giai đoạn phê duyệt ĐTM. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ sẽ chỉnh sửa theo những yêu cầu của cơ quan thẩm quyền. Trường hợp đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận gửi hồ sơ lên cơ quan có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu lập hồ sơ môi trường thì Quý Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp qua Hotline công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất 0938 857 768 để được tư vấn miễn phí nhé!