Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Vai trò của Luật BVMT 2020 đối với doanh nghiệp

Vai trò của Luật BVMT 2020 đối với các doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có trách nhiệm thế nào đối với môi trường để? Quy định mới của luật?

Doanh nghiệp cùng các nỗi lo về môi trường chưa bao giờ được thực hiện ổn thỏa và đầy đủ. Bởi lẽ, họ còn lúng túng trong công tác lập các loại hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp.

Nguyên nhân không chỉ do bản thân chủ doanh nghiệp mà có thể do các quy định pháp lý gây khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quan trọng.

Những điều cần biết về Luật BVMT 2020

Điều kiện để Luật BVMT 2020 ra đời

  • Để phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế – xã hội với xu hướng thay đổi môi trường.
  • Các quy định trong nhiều luật khác nhau còn mang tính chồng chép, gây khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện.
  • Thực trạng môi trường diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn. Việc thay đổi Luật BVMT sẽ giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm đáng kể.
  • Hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước trong quản lý đồng bộ môi trường, đáp ứng yêu cầu BVMT trong từng giai đoạn phát triển.

Những đổi mới của Luật BVMT 2020

  • Xây dựng nền tảng phát triển các mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải cacbon.
  • Giảm bớt các thủ tục hành chính, giấy phép môi trường và áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
  • Quy định lại ĐTM là công cụ dự báo chứ không phải là công cụ quản lý nhưng vẫn đảm bảo nội dung phải rõ ràng.
  • Tích hợp các loại giấy phép như giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, khí thải, CTNH,… không còn cấp riêng lẻ mà tích hợp thành giấy phép duy nhất.

Luật BVMT 2020

Vai trò của Luật BVMT 2020

Hoàn thiện các quy trình, thủ tục

Được thông qua vào cuối năm 2020, Luật BVMT mới nhất có hiệu lực thi hành vào năm 2022 được dự đoán sẽ mang đến nhiều điểm mới hơn. Nhiều chuyên gia nhận định rằng với những thay đổi trong nội dung và hoàn thiện về hình thức thì Luật BVMT 2020 sẽ trở thành chìa khóa giúp xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm.

Trong khi đó, với nhiều phần sửa đổi, bổ sung mới có phần đầy đủ hơn, toàn diện hơn càng giúp cho các quy trình lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Sự ra đời của luật thay thế cho Luật BVMT 2014 càng nâng cao nhận thức bảo vệ các thành phần môi trường, là nội dung xuyên suốt giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vừa bảo vệ sức khỏe cho người dân bằng nhiều chính sách khác nhau.

Giải quyết nỗi lo về hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ thực hiện quá nhiều thủ tục môi trường mà còn phải xác định chính xác cơ quan phê duyệt, thẩm định hồ sơ. Chính vì những lúng túng như vậy mà có không ít doanh nghiệp làm tốn kém chi phí khá nhiều, mất nhiều thời gian hơn làm ảnh hưởng không nhỏ đến các giai đoạn sản xuất và kinh doanh.

Do đó, Luật BVMT mới nhất sẽ là công cụ quản lý chặt chẽ trong từng giai đoạn phát triển của dự án. Với những quy định mới, dự án sẽ được xem xét chủ trương đầu tư, đánh giá khả năng tác động đến môi trường, thẩm định cho đến khi giai đoạn vận hành chính thức.

Trong đó, giai đoạn đầu, doanh nghiệp cần đưa ra chiến lược quy hoạch, đánh giá chiến lược, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc thực hiện đầy đủ giấy phép môi trường.

Điểm mới của Luật bảo vệ môi trường 2020

Điểm đột phá của Luật BVMT 2020 là việc cộng đồng dân cư làm chủ thể trong công tác BVMT, tăng cường khai thác thông tin, minh bạch và nâng cao vị trí của cộng đồng trong vai trò tham vấn, giám sát dự án nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Cách thay đổi tư duy quản lý môi trường dựa trên quy luật tự nhiên, đặt cao vị trí của môi trường trong phát triển kinh tế.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần kiểm soát, quản lý và xử lý đúng cách chất thải. Doanh nghiệp cần tăng cường phát triển nhiều sản phẩm mới. Đồng thời, Luật cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ TNMT và UBND cấp tỉnh.

Trên đây là những điểm mới, tích cực mà Luật BVMT 2020 mang lại. Quý Doanh nghiệp cần tư vấn thêm các loại HSMT khác như báo cáo quan trắc môi trường, ĐTM, kế hoạch BVMT hay giấy phép xả thải thì hãy liên hệ qua Hotline 0938.857.768. Hợp Nhất sẽ chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc và nhu cầu của KH trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!