khuyến mãi tháng 5-6

Các loại hồ sơ môi trường

Để đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất hiệu quả và liên tục, mỗi doanh nghiệp nên thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ môi trường.

Thực trạng làm các loại hồ sơ môi trường

 • Sau nhiều năm thành lập các quận ở TP. HCM dần chuyển mình hội hập với nền kinh tế thị trường đầy năng động và nhạy bén.
 • Bước đầu đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực nhất định như kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng, hệ thống chính trị,… đóng góp to lớn vào quá trình đổi mới của đất nước, từng bước nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của cộng đồng dân cư.
 • Sự trỗi dậy nhanh chóng ấy lại tạo ra nhiều trở ngại lớn trong đó khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ hàng đầu.
 • Riêng đối với cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, nhà xưởng cần lưu tâm đến vấn đề phát sinh chất thải có nguy cơ đe dọa đến chất lượng môi trường.
 • Một ví dụ điển hình hiện nay quận 7 có 24 nhà máy, 18 cảng kho, 37 công ty TNHH, 18 doanh nghiệp tư nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp. Vì thế bảo vệ môi trường là nghĩa vụ bắt buộc mà tất cả doanh nghiệp ở đây phải thực hiện theo Luật Tài nguyên môi trường, Luật bảo vệ nước của Nhà nước.
Các loại hồ sơ môi trường
(Hình: Các loại hồ sơ môi trường)

Hồ sơ môi trường không chỉ giúp cơ sở sản xuất, doanh nghiệp dễ dàng giám sát, kiểm soát và hạn hế những tác động xấu đến môi trường. Công ty môi trường Hợp Nhất giới thiệu đến bạn một số loại hồ sơ cần thiết mà cơ sở, doanh nghiệp hầu như phải thực hiện trong suốt quá trình hoạt động như sau:

Đối với cơ sở, doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

Tùy thuộc vào từng ngành ghề, quy mô và tính chất khác nhau mà doanh nghiệp lập các loại hồ sơ môi trường dưới đây:

 • Báo cáo đánh môi trường ĐTM (Theo phụ lục 2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 kèm Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường (Thay thế Cam kết Bảo vệ môi trường theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Đối với doanh nghiệp đã đi vào vận hành

Nếu doanh nghiệp đã thành lập trước 01/04/2015 nhưng chưa thực hiện một trong các loại hồ sơ môi trường sau: Cam kết bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ tiến hành lập các loại hồ sơ môi trường dưới đây:

 • Đánh giá tác động môi trường
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Cam kết bảo vệ môi trường
 • Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải
 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
 • Báo cáo tình hình xả thải

Đối với cơ sở, doanh nghiệp đã đi vào vận hành và thực hiện một trong những hồ sơ dưới đây:

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà có hoặc không thực hiện các loại hồ sơ dưới đây:

 • Lập sổ chủ nguồn thải
 • Lập báo cáo giám sát môi trường
 • Xin giấy phép khai thác nước ngầm
 • Giấy phép khai thác nước mặt
 • Xin giấy phép xả thải (có hệ thống xử lý nước thải)
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Dịch vụ tư vấn môi trường của Hợp Nhất trải qua các bước tiến hành, thủ tục, quy trình thực hiện dựa vào từng nhu cầu dự án, quy mô, tính chất, mức độ ô nhiễm môi trường mà lựa chọn loại hồ sơ phù hợp nhất. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm với khả năng đánh giá, phân tích và liên kết các số liệu thành hồ sơ môi trường hoàn chỉnh.

Các loại hồ sơ môi trường mà Hợp Nhất đã thực hiện

 • Chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM
 • Lập đề án bảo vệ môi trường
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại
 • Xin giấy phép khai thác nước mặt
 • Xin giấy phép xả thải
 • Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất (hoặc khai thác nước mặt)
 • Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước
 • Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hằng năm