Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Luật BVMT 2022 thay đổi thế nào?

Các luật môi trường mới đã quy định chi tiết đối tượng, hình thức, quy trình thủ tục cụ thể cho từng loại hồ sơ môi trường quan trọng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong đó cũng phân loại rõ thời điểm, trách nhiệm của chủ dự án phải thực hiện giữa dự án cũ và dự án mới. Vậy những thay đổi này bao gồm những gì, cùng Hợp Nhất tìm hiểu ngay.

Cấp giấy phép môi trường theo luật mới

Dự án đã đi vào hoạt động

 • Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật BVMT này có hiệu lực thì cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, cụm công nghiệp đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật BVMT 2020 thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
 • Dự án đầu tư đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước ngày Luật môi trường có hiệu lực thì chủ dự án tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm

Dự án đầu tư mới

 • Đối tượng áp dụng: dự án đầu tư thuộc nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải và CTNH
 • Dự án thuộc đối tượng lập ĐTM và GPMT phải thực hiện trước khi dự án đầu vào vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
 • Dự án không lập ĐTM nhưng có GPMT thì chủ dự án tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT

Luật BVMT 2022 thay đổi thế nào?

Lập đánh giá tác động môi trường theo luật mới

Chủ dự án cần điều chỉnh, bổ sung nội dung vào báo cáo ĐTM phù hợp với yêu cầu BVMT quy định trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. Trước khi dự án đầu tư đi vào vận hành nếu có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thì chủ dự án cần thực hiện các hoạt động dưới đây:

 • Trường hợp dự án tăng quy mô, công suất tới mức thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần thực hiện đánh giá tác động môi trường
 • Trường hợp dự án thay đổi công nghệ sản xuất làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình bảo vệ môi trường, thay đổi công nghệ xử lý chất thải làm tăng tác động xấu đến môi trường; thay đổi địa điểm thực hiện dự án; thay đổi vị trí xả thải trực tiếp với nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn hoặc làm tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún thì chủ dự án cần báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tự đánh giá tác động môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật với nhiều thay đổi khác

Những thay đổi giữa luật cũ và luật mới

 • Các dự án thuộc đối tượng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao (Nhóm I) thì mới bắt buộc thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường
 • Các công cụ môi trường (HSMT) tham gia quản lý, sàng lọc dự án đầu tư tác động ở mức độ cao phải thực hiện đồng thời với việc lập ĐTM, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, cấp GPMT nếu có phát sinh chất thải
 • Theo đó, những dự án sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường sẽ được cấp GPMT ngay từ giai đoạn nghiên cứu khả thi hoặc chỉ phải đăng ký môi trường (UBND cấp xã)
 • Luật môi trường mới giúp xác định đúng vai trò của việc quan trắc môi trường, dự án xả nước thải, khí thải, bụi ra môi trường phải quan trắc định kỳ. Đối tượng quan trắc tự động, liên tục thuộc dự án có nguy cơ gây ô nhiễm với lưu lượng phát thải trung bình trở lên và dự án không thuộc trường hợp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng phát thải lớn

Trên đây là những điểm mới liên quan đến HSMT mà doanh nghiệp cần lưu ý để tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn dịch vụ, thủ tục hồ sơ nhanh chóng, chất lượng và tiết kiệm chi phí nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!