Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Cách lập và chi phí đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều coi đánh giá tác động môi trường chiến lược có vị trí đặc biệt quan trọng gắn liền với quá trình phát triển kinh tế – xã hội theo từng giai đoạn khác nhau. Và chi phí đánh giá môi trường chiến lược là một chủ đề được các chủ đầu tư quan tâm nhiều mà trong thời gian qua công ty môi trường Hợp Nhất nhận thấy được.

Để quản lý bảo vệ môi trường hiệu quả, người ta phân chia thành 3 giai đoạn chính gồm:

 • Giai đoạn 1: Thực hiện ĐMC.
 • Giai đoạn 2: Thực hiện quy trình lập đtm.
 • Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán môi trường.
Chi phí đánh giá môi trường chiến lược
(Hình: Chi phí đánh giá môi trường chiến lược)

Vai trò và ý nghĩa khi lập báo cáo ĐMC

Nhiều quốc gia xem đánh giá môi trường chiến lược đảm bảo các vấn đề môi trường trong suốt quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt phù hợp với chính sách, kế hoạch và chiến lược quốc gia. Và bản chất ĐMC này chủ yếu thể hiện quá trình đánh giá chi tiết các chính sách và lợi ích lâu dài của từng dự án.

ĐMC là công cụ quan trọng lồng ghép chính sách phát triển bền vững gắn liền với tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Vì thế mà cũng cần xem xét đến các mối liên hệ giữa các vấn đề môi trường và kinh tế – xã hội.

Các nguyên tắc đánh giá tác động môi trường chiến lược

ĐMC cung cấp thông tin sớm nhất và hiệu quả nhất để phục vụ việc xây dựng chính sách, kế hoạch và chiến lược

 • Quá trình thu thập thông tin được lặp đi lặp lại nhiều lần.
 • Xác định các tác động môi trường.
 • Xây dựng biện pháp giảm nhẹ/tăng cường, chỉnh sửa đề xuất phương án khác phù hợp với tác động môi trường.
 • Củng cố và nâng cao chất lượng chung trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch và chiến lược.

ĐMC đánh giá tính bền vững về môi trường

 • Quản lý nhu cầu phát triển các hoạt động.
 • Công nghệ và quy trình sử dụng cho các hoạt động phát triển để hạn chế công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm cao.
 • Xác định địa điểm khai thác hoạt động phát triển.
 • Trình tự các hoạt động phát triển cũng được đề xuất.

ĐMC tạo được những thuận lợi trong quá trình tham vấn với các bên liên quan

Việc tham vấn diễn ra giữa trách nhiệm các cơ quan và các bên bị ảnh hưởng là vấn đề cốt lõi để lập ĐMC hiệu quả hơn. Quá trình này giúp làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm, giảm thiểu rủi ro khi bị sót thông tin quan trọng. Tham vấn các bên liên quan giúp thu được những thông tin bổ ích về ĐMC và tạo được sự chủ động điều chỉnh của chủ đầu tư.

Những điều kiện tiên quyết lập ĐMC

Về thời gian thực hiện

ĐMC được thực hiện bằng 2 phương án chính dưới đây:

 • Phương án 1: thực hiện song song với quá trình lập chính sách, kế hoạch và chiến lược (CQK) tạo sự thuận lợi và phát huy tính độc lập liên quan đến nhóm tư vấn.
 • Lồng ghép hoàn toàn vào quá trình lập đánh giá tác động môi trường chiến lược: đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến quy hoạch.

Về cơ sở pháp lý và khoa học để đánh giá tác động môi trường

Cần nắm vững cơ sở pháp lý liên quan đến CQK và ĐMC. Theo đó, lập CQK dựa trên mục tiêu chính sách môi trường rõ ràng với nhiều thông tin và dữ liệu liên quan đến hiện trạng môi trường. Là điều kiện tiên quyết để gắn kết trách nhiệm của chủ đầu tư với quá trình lập ĐMC phù hợp với quy trình quy hoạch.

Về tư vấn đánh giá tác động môi trường chiến lược

Quá trình thực hiện ĐMC và lập báo cáo ĐMC theo đúng Luật BVMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Tạo điều kiện khai thác tài nguyên, thông tin liên quan đến việc lập CQK phù hợp quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Mức chi phí đánh giá môi trường chiến lược

Mức chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT do bộ tài chính và bộ TNMT ban hành, cụ thể:

 • Công thức tính mức phí rút gọn:

GĐMC rút gọn = 0,3 x GĐMC chuẩn x Hx H2

Các mức chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí lấy mẫu cũng như chi phí phân tích hiện trạng môi trường.

 • Công thức tính mức phí theo hình thức lồng ghép:

GĐMC lồng ghép = 0,65 x GĐMC chuẩnx H1 x H2

 • Công thức tính mức phí theo hình thức báo cáo riêng:

GĐMC= GĐMC chuẩnx H1 x H2x H3

Trên đây là những thông tin quan trọng về tất cả các bước lập ĐMC và chi phí đánh giá môi trường chiến lược. Nếu Quý Doanh nghiệp cần tư vấn hồ sơ môi trường thì liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để được tư vấn chi tiết hơn!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!