Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tư vấn lập sổ chủ nguồn thải CTNH cho doanh nghiệp

Quản lý CTNH là vấn đề được ưu tiên và quan tâm hàng đầu về công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phải được tư vấn lập sổ chủ nguồn thải CTNH nhằm xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm soát và giảm thiểu sức ép đối với chất lượng môi trường.

Vì sao cần tư vấn lập sổ chủ nguồn thải CTNH cho doanh nghiệp?

Quan trọng chẳng kém các thủ tục như giấy phép xả thải, sổ chủ nguồn thải của doanh nghiệp giúp cơ quan chức năng làm căn cứ quan trọng để đánh giá rõ thực trạng quá trình xử lý CTNH. Đây cũng là cách phát hiện, ngăn chặn và hạn chế các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, xưởng sản xuất về việc thu gom và xử lý CTNH độc hại gây ô nhiễm môi trường.

Do đó mà Bộ TNMT yêu cầu tất cả dự án đi vào hoạt động có phát sinh CTNH với số lượng và chủng loại có quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH. Và doanh nghiệp chỉ làm lại thủ tục cấp sổ chủ nguồn thải CTNH trong tường hợp có sự thay đổi về tên nguồn thải, địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH.

Tư vấn lập sổ chủ nguồn thải cho doanh nghiệp
(Hình: Tư vấn lập sổ chủ nguồn thải CTNH cho doanh nghiệp)

Những quy định về lập và nộp báo cáo/ tần suất lập sổ chủ nguồn thải

 • Báo cáo quản lý CTNH định kỳ nộp trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.
 • Báo cáo đột xuất đến cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 • Lưu trữ thông số, dữ liệu trong thời hạn 5 năm tất cả chứng từ CTNH.
 • Trường hợp tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH phải đáp ứng các quy định và đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đúng quy trình quản lý.

Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH

 • Có trách nhiệm đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đến Sở TNMT nơi cơ sở phát sinh CTNH.
 • Có biện pháp giảm thiểu phát sinh CTNH.
 • Chịu trách nhiệm phân định, phân loại, xác định số lượng CTNH trong các báo cáo định kỳ.
 • Có khu vực lưu trữ riêng biệt CTNH với môi trường xung quanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý phù hợp.
 • Nếu không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở, chủ nguồn thải CTNH ký hợp đồng chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có giấy phép.
 • Có trách nhiệm định kỳ 6 tháng báo cáo về việc lưu trữ CTNH.
 • Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý CTNH, báo cáo quản lý định kỳ về công tác quản lý theo quy định.

Quy định mới về sổ chủ nguồn thải theo Dự thảo Luật (sửa đổi)

Theo dự thảo Luật sửa đổi đã chia CTNH thành 3 loại riêng biệt như chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải công nghiệp còn nghi ngờ. Nhờ vậy mà giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn trong việc phân định, phân loại nguồn thải.

Ngoài ra các quy định khuyến khích và chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại bằng công nghệ tốt, thân thiện với môi trường hơn. Đặc biệt, việc đề xuất bỏ quy định lập sổ chủ nguồn thải CTNH mà thay bằng hình thức khai báo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng thay đổi lần này nếu thông qua có thể cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về quản lý.

Và để xây dựng kế hoạch quản lý hiệu quả hơn cần có nhiều quy định, chính sách liên quan đến việc quản lý CTNH. Theo đó, chủ nguồn thải phải cung cấp thông tin về loại, số lượng CTNH thu gom, xử lý, phương pháp xử lý bằng các thông tin cụ thể phải được giám sát chặt chẽ.

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất)

Nếu Quý Doanh nghiệp cần tư vấn lập sổ chủ nguồn thải CTNH theo đúng quy định pháp luật với đầy đủ thủ tục hành chính thì hãy liên hệ ngay công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!