Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Làm thế nào để gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước?

Gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước là nội dung quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào có hoạt động xả thải vào nguồn nước. Đây là loại hồ sơ môi trường quan trọng và giúp cơ quan nhà nước theo dõi tình hình xả thải, chất lượng nguồn thải, nguồn gốc xả thải và giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và kiểm soát được tình hình xả thải.

Gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước
(Hình: Thủ tục gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước)

Vậy gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước bao gồm những nội dung gì?

Đối tượng xin gia hạn giấy phép xả thải

Có khá nhiều khách hàng thắc mắc giấy phép xả thải có thời hạn là bao nhiêu? Thời gian bao lâu thì gia hạn giấy phép xả thải? Nhằm đáp ứng nhu cầu và cung cấp những thông tin chi tiết, công ty môi trường Hợp Nhất xin trả lời các thắc mắc của khách hàng như sau:

Theo quy định của pháp luật, giấy phép xả thải thường có thời hạn tối thiểu là 3 năm, tối đa là 10 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần và mỗi lần gia hạn tối thiểu là 2 năm và tối đa là 5 năm.

Đồng thời theo Luật tài nguyên nước và căn cứ vào Khoản 1, 2 Điều 22 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP có quy định chi tiết đối tượng phải gia hạn giấy phép xả thải

 • Đối với giấy phép vẫn còn hiệu lực ít nhất 90 ngày thì chủ doanh nghiệp phải tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải
 • Các đối tượng gồm cá nhân, tổ chức khi được yêu cầu gia hạn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và nghĩa vụ liên quan đã quy định bắt buộc trong giấy phép đã cấp mà không có bất kỳ tranh chấp nào
 • Khi gia hạn phải đảm bảo vấn đề như kế hoạch khai thác, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước và hoạt động xả thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước và khả năng đáp ứng của nguồn nước

Hồ sơ hoàn chỉnh để gia hạn

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất
 • Quyết định phê duyệt ĐTM/Đề án BVMT chi tiết hoặc Giấy xác nhận Kế hoạch BVMT/Đề án BVMT
 • Hợp đồng thu gom nguồn chất thải sinh hoạt
 • Hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải hoặc thỏa thuận đấu nối nước thải
 • Báo cáo hiện trạng xả thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép
 • Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn tiếp nhận tại vị trí xả thải vào nguồn tiếp nhận. Và thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ
 • Bản sao giấy phép đã cấp
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hằng năm
 • Sổ theo dõi lưu lượng nước thải 3 tháng gần nhất
 • Hóa đơn nước 3 tháng gần nhất
 • Thuyết minh HTXLNT và quy trình vận hành
 • Bản vẽ hoàn công hệ thống
 • Bản vẽ vị trí xả thải
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể
 • Sơ đồ nguyên lý thoát nước thải, nước mưa

Lệ phí khi lập hồ sơ xin gia hạn

 • Đề án, báo cáo có lưu lượng dưới 100 m3/ngày đêm phải đóng 150.000 đồng
 • Đề án, báo cáo có lưu lượng từ 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm phải đóng 450.000 đồng
 • Đề án, báo cáo có lưu lượng từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm phải đóng 1.100.000 đồng
 • Đề án, báo cáo có lưu lượng từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm phải đóng 1.900.000 đồng

Cơ quan thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước

 • Phòng Tài nguyên và môi trường
 • Sở Tài nguyên và môi trường
 • Bộ Tài nguyên và môi trường
Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Khi doanh nghiệp đã sở hữu giấy phép xả thải cũng cần lưu ý đến thời điểm gia hạn loại hồ sơ này để tiến trình hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Dịch vụ tư vấn môi trường của Hợp Nhất ngoài xin cấp/gia hạn giấy phép xả thải còn chuyên lập đtm, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hướng dẫn lập báo cáo quan trắc môi trường, xin sổ chủ nguồn thải hoặc giấy phép khai thác nước ngầm/nước mặt.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!