Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Xử phạt dự án không lập ĐTM – P2

Các mức phạt dành cho doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT không lập ĐTM như thế nào? Các xác định đúng mức phạt?

Đối với vấn đề lập ĐTM, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần phải thực hiện theo đúng quy định, đúng thời điểm, đúng quy trình với nhiều thủ tục hành chính quan trọng đi kèm. Tuy nhiên, đối với báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT nhưng chủ dự án không triển khai thực hiện sẽ bị cơ quan Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính.

Mức phạt với ĐTM cấp bộ 

Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị xử phạt như sau (Căn cứ khoản 2 Điều 9 của Nghị định 55/2021/NĐ-CP):

Từ 10 – 30 triệu đồng với các hành vi

 • Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi không phối hợp với UBND cấp xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp phải tham vấn.
 • Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh biết trong trường hợp có thay đổi chủ dự án.
 • Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi không lập, gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.

Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với hành vi

 • Từ 30 đến 40 triệu khi:

+ Tự ý dưa các công trình xử lý chất thải vào vận hành thử nghiệm khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

+ Không dừng hoạt động hoặc không giảm công suất của dự án đề đảm bảo các công trình xử lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm dự án.

+ Không cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp phát hiện chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm.

 • Phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi:

+ Thực hiện không đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Không tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng (trừ các trường hợp có sự thay đổi nhưng không phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, vi phạm quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường).

Xử phạt dự án không lập ĐTM - P2

Phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng đối với hành vi

Không thực hiện một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường).

 • Phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với hành vi không rà soát, cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải trong trường hợp không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
 • Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối với hành vi:

+ Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

+ Không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án.

+ Xây lắp không đúng quy định công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp: giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ, thiếu công đoạn xử lý.

Phạt tiền từ 100 – 180 triệu đồng với hành vi

 • Từ 100 -140 triệu đồng khi:

+ Không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và báo cáo kịp thời tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để hướng dẫn giải quyết trong trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

+ Không tổ chức khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

+ Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải quả thời gian theo quy định.

 • Phạt tiền từ 140 – 160 triệu đồng, đối với hành vi không xây lắp công trình
 • Phạt tiền từ 160 – 180 triệu đồng đối với hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả

 • Buộc phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường; buộc tháo dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.
 • Buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 • Buộc phải lập hồ sơ báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

Quý Doanh nghiệp cần tìm đơn vị tư vấn về các thủ tục hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 của Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất.

Chúng tôi có đội ngũ tư vấn nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp chủ đầu tư giải quyết các thủ tục hồ sơ một cách nhanh chóng, đơn giản và chất lượng nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!