Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT 2020

Đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 mới sẽ được thực hiện theo hướng nào? Đối tượng, cách thức và nội dung báo cáo có gì thay đổi không? Để tránh mất thời gian và chi phí, doanh nghiệp nên bỏ chút thời gian tìm hiểu qua để tiến hành lập hồ sơ ĐTM theo đúng quy định.

Đối tượng lập ĐTM theo quy định mới năm 2020

Trong Luật bảo vệ môi trường 2020 sắp có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 quy định lại đối tượng phải thực hiện ĐTM gồm dự án thuộc nhóm I và nhóm II. Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định về đầu tư công thì không phải lập ĐTM.

Dưới đây là một số dự án tiêu biểu thuộc nhóm I và II (Điều 30 của Luật BVMT):

 • Dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô, công suất lớn có nguy cơ gây ô nhiễm cao; dự án xử lý CTNH, dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất tập trung.
 • Dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô, công suất trung bình có nguy cơ gây ô nhiễm; dự án không thuộc đối tượng có quy mô, công suất lớn với nguy cơ gây ô nhiễm nhưng tồn tại các yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án có sử dụng đất, khu vực biển quy mô lớn/trung bình và có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án sử dụng đất, khu vực biển quy mô trung bình/nhỏ và có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Dự án chuyển đổi mục đích đất sử dụng với quy mô trung bình trở lên hoặc quy mô nhỏ và có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Những dự án di dân, tái định cư với quy mô lớn/trung bình
 • Dự án khai thác khoáng sản, nước với quy mô, công suất trung bình/nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Lập đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT 2020

Thẩm định báo cáo ĐTM theo luật BVMT 2020

So với Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định hàng loạt điểm mới về ĐTM thì khoản 3 Điều 34 của Luật BVMT 2020 cũng quy định về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

 • Hội đồng thẩm định được thành lập ít nhất 7 thành viên.
 • 1/3 tổng số thành viên phải là chuyên gia. Họ phải có chuyên môn về môi trường hoặc các lĩnh vực khác về đầu tư với kinh nghiệm ít nhất 7 năm (bằng cử nhân); 3 năm (bằng thạc sĩ); 2 năm (bằng tiến sĩ).
 • Trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM thì chuyên gia thực hiện ĐTM cho dự án đầu tư thì không thể tham gia hội đồng thẩm định.
 • Với dự án xả thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình. Đồng thời, cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi trước khi phê duyệt.
 • Thành viên hội đồng thẩm định phải có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến, đánh giá của mình.
 • Cơ quan thẩm định phải tổng hợp ý kiến thành viên hội đồng thẩm định, ý kiến cơ quan, tổ chức làm căn cứ quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

Hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM theo luật BVMT 2020

Theo khoản 1 Điều 32 của Luật BVMT thì nội dung báo cáo ĐTM bao gồm:

 • Xuất xứ dự án, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ pháp lý, kỹ thuật, các phương pháp đánh giá tác động môi trường.
 • Tính phù hợp của dự án với chiến lược quy hoạch BVMT cùng các quy định khác.
 • Lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và đánh giá khả năng tác động xấu của dự án đến môi trường.
 • Xác định điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học, hiện trạng môi trường, nhận dạng các yếu tố nhạy cảm từ dự án, thuyết minh sự phù hợp về địa điểm nơi dự án xây dựng đầu tư.
 • Cần nhận dạng, đánh giá, dự báo tác động, chất thải phát sinh theo từng giai đoạn của dự án đến môi trường, quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích – lịch sử văn hóa, yếu tố nhạy cảm; cần nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường xảy ra.
 • Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.
 • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố.
 • Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường, kết quả tham vấn.

Nếu bạn cần tư vấn các loại hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn nhiều thông tin chi tiết hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!