Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Nội dung chính của 4 thủ tục HSMT

Nội dung báo cáo ĐTM, ĐTM sơ bộ, GPMT hay đăng ký môi trường bao gồm những nội dung nào cần có trước khi nộp lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Luật BVMT 2020 có quy định chi tiết, rõ ràng một số nội dung quan trọng về 4 loại HSMT này. Thông tin bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ một số nội dung cơ bản cho từng loại hồ sơ.

4 nội dung chính của hồ sơ môi trường
4 nội dung chính của hồ sơ môi trường

1. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường

 • Đối với chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT quốc gia cùng với quy hoạch vùng, tỉnh phải được đánh giá về tính phù hợp về địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Dựa trên cơ sở xác định về quy mô, công nghệ sản xuất, địa điểm thực hiện dự án cần nhận dạng, dự báo tác động môi trường chính của dự án.
 • Cần xác định và nhận diện đầy đủ các yếu tố nhạy cảm về môi trường theo khu vực triển khai phương án đầu tư.
 • Tiến hành phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
 • Khi đánh giá tác động môi trường cần xác định các vấn đề, phạm vi tác động đến môi trường.

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Báo cáo ĐTM cần tổng hợp đầy đủ thông tin về xuất xứ dự án, cơ quan phê duyệt, căn cứ pháp lý, phương pháp đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá sự phù hợp dự án đầu tư đến quy hoạch BVMT quốc gia, vùng, tỉnh cùng nhiều quy định của pháp luật về BVMT.
 • Tiến hành lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình cùng việc xác định những tác động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường.
 • Xác định những tiêu chí tác động đến dự án như điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đa dạng sinh học, hiện trạng môi trường, yếu tố nhạy cảm, thuyết minh sự phù hợp địa điểm.
 • Tìm hiểu để nhận dạng, đánh giá, dự báo những tác động chính như chất thải phát sinh, quy mô tính chất chất thải, đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, yếu tố nhạy cảm, di dân tái định cư, sự cố môi trường,…
 • Xây dựng biện pháp, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.
 • Cần thực hiện biện pháp giảm thiểu tiêu cực của dự án đến môi trường, đề xuất phương án cải tạo phục hồi môi trường, phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học.
 • Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Nội dung chính của giấy phép môi trường

 • Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường.
 • Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

+ Nguồn phát sinh nước thải, khí thải; lưu lượng xả thải tối đa; dòng nước thải, khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng ước thải; vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận.

+ Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung.

+ Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

+ Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

giấy phép môi trường
giấy phép môi trường

4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường

+ Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường phù hợp.

+ Có biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng yêu cầu quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

+ Có kho, bãi lưu giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

+ Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường.

+ Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; cải tạo, phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

yêu cầu bảo vệ môi trường
yêu cầu bảo vệ môi trường

5. Nội dung đăng ký môi trường

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở.
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng.
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh.
 • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định.
 • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Trên đây là nội dung chính của một số vấn đề quan trọng về các loại hồ sơ môi trường quan trọng mà doanh nghiệp cần biết.

Cần hỗ trợ lập HSMT chi tiết với thủ tục đơn giản thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938 857 768

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!