Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hình thức xử phạt trong quan trắc tự động

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích và kiểm soát chất lượng nguồn thải trước khi xả thải ra môi trường. Đồng thời, thông qua quan trắc mà cơ quan Nhà nước dễ dàng quản lý và giám sát nguồn thải sau khi xử lý liên quan đến các thông số tương ứng.

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động

Căn cứ theo Điều 97, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì đối tượng phải quan trắc môi trường bao gồm các trường hợp dưới đây:

Đối tượng, mức lưu lượng xả nước thải

 • Hình thức phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục được quy định tại Phụ lục XXVIIIban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (trừ các trường hợp cơ sở đấu nối vào HTXLNT tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở xả nước làm mát không sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở xả nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi). 
 • Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại Cột 4, Cột 5 Phụ lục XXVIIIthực hiện quan trắc nước.

Đối tượng, loại công trình, thiết bị xả bụi, khí thải

 • Mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải phải thực hiện được quy định tại Phụ lục XXIXban hành kèm theo Nghị định này.
 • Việc thực hiện quan trắc tự động, liên tục, định kỳ bụi, khí thải công nghiệp của dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
 • Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả bụi, khí thải quy định tại Cột 3 với mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 5, Cột 6 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục đối với công trình, thiết bị xả bụi, khí thải đó theo quy định.

Hình thức xử phạt trong quan trắc tự động

Mức phạt khi không quan trắc tự động

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 11 của Nghị định 55/2021/NĐ-CP thì hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 60 – 70 đồng đối với hành vi:

+ Không bố trí sảnh thao tác bảo đảm an toàn tại vị trí lấy mẫu khí thải, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định.

+ Không lắp đặt đồng hồ, thiết bị do lưu lượng để quan trắc lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra của hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

 • Phạt tiền từ 70 – 100 đồng đối với các hành vi:

+ Không vận hành, vận hành không đúng quy trình đối với thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.

+ Không lưu giữ số liệu quan trắc nước thải, khí thải theo quy định hoặc không truyền số liệu quan trắc về cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định.

 • Phạt tiền từ 100 – 150 đồng đối với hành vi:

+ Lắp đặt thiếu một trong các thông số quan trắc tự động, liên tục của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Không lắp đặt camera theo dõi, không đánh giá định kỳ chất lượng hệ thống quan trắc, tự động liên tục đối với nước thải, khí thải theo quy định.

 • Phạt tiền từ 150 – 200 đồng đối với hành vi:

+ Không có thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm: thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động) hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Hoặc không khắc phục sự cố hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Phạt tiền từ 200 – 250 đồng đối với hành vi :

+ Cố tình xây lắp, lắp đặt đường ống, cửa xả nước thải ra ngoài môi trường ở vị trí không thể thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định.

+ Pha loãng nước thải, khí thải sau xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

 • Đối với hành vi không kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống quan trắc nước thải hoặc khí thải theo quy định thì áp dụng hình thức xử lý theo quy định tại pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường.

Theo quy định mới, thì cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải lớn bắt buộc phải có hệ thống quan trắc tự động đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật. Đó là trách nhiệm lắp đặt hệ thống không chỉ đáp ứng quy định Nhà nước mà còn phù hợp tiêu chí môi trường. Vì vậy, hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!