Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Một số nội dung cơ bản của thông tư 25

Để hướng dẫn triển khai thi hành một số điều trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Bộ TNMT ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 có quy định chi tiết một số điều Nghị định 40 cùng quy định việc quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Dưới đây là một số điểm mới liên quan đến pháp luật trong BVMT của Thông tư 25, mời bạn cùng theo dõi nhé!

Về mẫu báo cáo ĐTM theo thông tư 25

Thông tư 25 có quy định chi tiết, cụ thể cấu trúc và nội dung của hồ sơ ĐTM. Đối với dự án thuộc Phụ lục IIa có lưu lượng xả thải lớn phải tiến hành tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học. Còn những dự án còn lại phải tham vấn ít nhất ý kiến của 3 chuyên gia, lấy ý kiến các tổ chức chuyên môn về tính chuẩn xác của mô hình của dự án có nguy cơ bồi lắng, xói lở hoặc xâm nhập mặn do Thủ tướng, Quốc hội chủ trương đầu tư; dự án có nhận chìm vật chất nạo vét xuống biển có tổng khối lượng từ 5.000 m3 trở lên; dự án có lưu lượng nước thải công nghiệp từ 10.000 m3/ngày trở lên hoặc lưu lượng khí thải từ 200.000 m3/giờ trở lên.

Một số nội dung của thông tư 25
(Hình: Một số nội dung của thông tư 25)

Những thủ tục thay đổi báo cáo ĐTM sau khi được phê duyệt

  • Khi tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ thì tùy trường hợp cụ thể mà chủ dự án mới báo cáo đến cơ quan phê duyệt ĐTM để được chấp thuận hoặc lập lại ĐTM.
  • Với những trường hợp khác, chủ dự án tự quyết định không cần báo cáo đến cơ quan phê duyệt ĐTM và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn có quy định tần suất lấy mẫu 5 ngày/tổ hợp (15 ngày/lần trong ít nhất 75 ngày) với từng thông số ô nhiễm được sử dụng để tính toán thiết kế. Trong giai đoạn vận hành công trình xử lý nước thải, thiết bị xử lý khí thải thì lấy mẫu ít nhất 1 ngày/lần trong 7 ngày liên tiếp. Hoặc trường hợp dự án đã có kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống trước ngày 15/02/2020 thì chủ dự án chỉ cần thực hiện trong giai đoạn vận hành ổn định mà không cần quan trắc trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của từng công đoạn.

Về kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường đối với nước thải

Thông tư 25 hướng dẫn chi tiết kỹ thuật với các công trình phòng ngừa, ứng phó với nước thải khi xây dựng các bể sự cố theo quy định trong khoản 19 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có thể đề xuất với cơ quan thẩm quyền về giải pháp khác thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó với sự cố, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với kế hoạch ứng phó sự cố môi trường.

Về xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá và công bố công nghệ xử lý CTRSH, trong đó, công nghệ xử lý CTRSH được thẩm định, xem xét phù hợp với yêu cầu BVMT theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Dựa trên kết quả xác nhận hoàn thành công trình BVMT, Bộ TNMT sẽ cập nhật danh sách công nghệ xử lý công khai trên trang thông tin điện tử. Ngoài ra, Thông tư còn quy định quy trình đóng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, thủ tục đóng BCL, trình tự đóng BCL, kiểm soát hiện trạng BCL, điều kiện tái sử dụng BCL,…

Về quản lý chất lượng môi trường

Thường xuyên quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, không khí, điều tra, cảnh bảo chất lượng môi trường; mức độ, phạm vi và nguyên nhân ô nhiễm để có kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp khu vực ô nhiễm được phân loại thành 3 mức gồm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nghiêm trọng và ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Tư vấn hồ sơ môi trường
(Hình: Công ty dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Về báo cáo công tác BVMT

Nhằm giúp chủ dự án tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc lập nhiều báo cáo môi trường như báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý CTRSH, báo cáo quản lý CTR công nghiệp,… thì chủ dự án chỉ cần lập 1 báo cáo công tác BVMT duy nhất. Báo cáo này gửi tới cơ quan quản lý trước ngày 31/01 năm tiếp theo. Nội dung báo cáo gồm quan trắc, giám sát môi trường, quản lý nước thải, CTR, CTNH, cải tạo, phụ hồi trong khai thác khoáng sản. Nhờ chủ trương mới này các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ công ty môi trường Hợp Nhất theo hotline 0938 857 768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!