Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Nhằm gắn kết các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội với các vấn đề môi trường, hoạt động lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hết sức quan trọng và ý nghĩa.  Để khách hàng nắm rõ hơn về loại hồ sơ này cũng như chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ra sao hãy tìm hiểu những thông tin dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý về việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Căn cứ Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Thông tư liên tịch số 50/TTL-BTC-BTNMT năm 2012 quy định việc hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí trong việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
(Hình: Báo cáo ĐMC)

Quy trình cơ bản lập báo cáo ĐMC

Bước 1: Tiến hành thực hiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Sau khi cơ quan thực hiện hoàn chỉnh lập chiến lược, quy hoạch phải có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC đến các tổ chức có trách nhiệm thẩm định.

Cơ quan thực hiện ĐMC có thể gửi bằng đường bưu điện, gửi bảng điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến các cơ quan thẩm định báo cáo ĐMC.

Bước 3: Tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Nhiệm vụ của cơ quan thẩm định báo cáo ĐMC

 • Khảo sát điều kiện tự nhiên hoặc vùng phụ cận triển khai dự án.
 • Kiểm chứng, đánh giá các thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo được thể hiện trong nội dung báo cáo ĐMC.
 • Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc các chuyên gia liên quan.
 • Tổ chức các cuộc họp chuyên gia theo từng chuyên đề.

Nội dung thẩm định báo cáo ĐMC

 • Cơ sở pháp lý được sử dụng để lập chiến lược, quy hoạnh và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 • Các phương pháp sử dụng để thực hiện ĐMC.
 • Các chủ trương, quan điểm, mục tiêu cùng giải pháp bảo vệ môi trường có liên quan đến chiến lược, quy hoạch.
 • Các vấn đề môi trường đã được dự báo và nhận dạng khi triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch.
 • Các vấn đề cần duy trì để tiếp tục nghiên cứu, phân tích trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch phù hợp.

Thời hạn thẩm định gồm 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ thực hiện báo cáo ĐMC hoàn chỉnh

 • 01 văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC (Mẫu 02 Phụ lục V Mục I kèm Nghị định này).
 • 01 bản giấy đóng quyển, gáy cứng báo cáo ĐMC hoặc 01 bản điện tử định dạng đuôi .doc gồm nội dung báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi .pdf gồm nội dung đã được scan cho toàn bộ báo cáo hoặc 01 bản giấy dự thảo chiến lược quy hoạch hoặc 01 bản điện tử dự thảo chiến lược, quy hoạch đã hoàn chỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ/thủ tục về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan thẩm định báo cáo ĐMC có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC.

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất)

Chi phí đánh giá môi trường chiến lược

Mức chi phí tối đa việc lập báo cáo ĐMC chi tiết

Tính theo công thức: GĐMC = GĐMCchuẩn x H1 x H2 x H3

GĐMCchuẩn: 250 triệu đồng (mức chi phí đánh giá môi trường chiến lược theo quy mô 1.000 km2).

H1: hệ số quy mô diện tích.

H2: hệ số đánh giá mức độ tác động của từng ngành nghề đến môi trường.

H3: hệ số khu vực đặc biệt (chỉ áp dụng cấp tỉnh, cấp vùng).

Mức chi phí tối đa việc lập báo cáo ĐMC lồng ghép

GĐMClồng ghép = 0,65 x GĐMCchuẩn x H1 x H2

H1, H2: được xem là báo cáo riêng trong quá trình lập báo cáo ĐMC.

Mức chi phí tối đa việc lập báo cáo ĐMC rút gọn

GĐMCrút gọn= 0,3 x GĐMCchuẩn x H1 x H2

H1: là việc lập báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng. H2: hệ số đánh giá mức độ tác động của từng ngành nghề đến môi trường trong việc lập báo cáo ĐMC rút gọn với hệ số bằng 0,5.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất theo hotline 0938 857 768 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua mail cnmt@moitruonghopnhat.com.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!