Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Vai trò của hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM

Việc thẩm định hoặc lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM giúp các dự án giải quyết mội vấn đề then chốt liên quan đến quá trình thực hiện ĐTM. Ý nghĩa của việc lập báo cáo ĐTM vô cùng quan trọng, vì thế để hiểu rõ hơn giai đoạn thẩm định loại hồ sơ môi trường này, hãy cùng Công ty môi trường Hợp Nhất theo dõi những thông tin dưới đây nhé!

Tầm quan trọng của việc thẩm định báo cáo ĐTM

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc lập báo cáo ĐTM trong công tác bảo vệ môi trường và những vấn đề môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển theo từng vùng, từng khu vực cụ thể. Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò của mình trong việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các quy định của pháp luật gây ra.

Nhờ các công tác thẩm định báo cáo ĐTM mà một số dự án đã thay đổi địa điểm thực hiện hoặc thay đổi phương án công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Nhiều dự án đã bị từ chối do không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cơ bản về BVMT. Thông qua đó, việc thành lập hội đồng thẩm định trở thành công cụ giải quyết mọi xung đột liên quan đến lợi ích doanh nghiệp phù hợp với lợi ích chủ đầu tư và lợi ích cộng đồng.

hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM
(Hình: Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM)

Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM dự án

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM gồm:

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định

 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 • Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng phải lập ĐTM thuộc dự án bí mật quốc phòng an ninh.
 • Dự án do Chính phủ giao thẩm định trực tiếp.

Bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thẩm định

 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án do Bộ TNMT thẩm định.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm thẩm định

 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình.
 • Dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh quan trọng.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định

 • Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên.

Các thành phần Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM

Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có ít nhất 7 thành viên tham gia bao gồm Chủ tịch hội đồng, 1 Phó chủ tịch hội đồng, 1 Ủy viên thư ký, 2 Ủy viên phản biện và một số Ủy viên.

 • Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hội đồng thẩm định: chuyên gia môi trường có ít nhất 7 năm kinh nghiệm (bằng Đại học) hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm đói với bằng Thạc sĩ, ít nhất 3 năm kinh nghiệm (bằng Tiến sĩ) hoặc đó là lãnh đạo cơ quan thẩm định hoặc thường trực thẩm định.
 • Ủy viên phản biện: chuyên gia môi trường có ít nhất 7 năm kinh nghiệm (bằng Đại học), ít nhất 5 năm kinh nghiệm (bằng Thạc sĩ), ít nhất 3 năm kinh nghiệm (bằng Tiến sĩ).
 • Ủy viên thư ký: công chức của cơ quan thường trực thẩm định.
 • Ủy viên hội đồng: chuyên gia môi trường có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (bằng Đại học), ít nhất 2 năm kinh nghiệm (bằng Thạc sĩ), ít nhất 1 năm kinh nghiệm (bằng Tiến sĩ).
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

 • Đánh giá sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch, quy định của pháp luật về BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
 • Đánh giá sự phù hợp của các phương pháp đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá sự phù hợp về đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất, hạng mục công trình và hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 • Xem xét kết quả phân tích, tổng hợp số liệu về hiện trạng môi trường, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án để xem xét sự phù hợp về địa điểm triển khai dự án.
 • Xem xét và đánh giá về nguồn thải về hiện trạng môi trường, mô tả tính chất nguy hại của nước thải, khí thải, CTR công nghiệp, CTNH tác động đến môi trường và sức khỏe của con người.
 • Xem xét các quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.
 • Xem xét và đánh giá các biện pháp BVMT như phương án thu gom, quản lý chất thải, công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, bụi; quản lý và xử lý chất thải khác; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu lập ĐTM khu công nghiệp thì Quý Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp qua Hotline công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất 0938 857 768 để được tư vấn miễn phí nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!