Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy trình và các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải nhanh gọn nhất

Nhắc đến hồ sơ môi trường, ngoài báo cáo ĐTM hay kế hoạch môi trường thì các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến việc đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH. Là hồ sơ không thể thiếu, các cá nhân, tổ chức phải hoàn tất thủ tục đăng ký để được cấp phép kinh doanh, vận chuyển và xử lý theo những quy định của Bộ TNMT. Hôm nay công ty môi trường Hợp Nhất khái quát một số vấn đề quan trọng đến quy trình và các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải nói riêng và hoàn thành trách nhiệm đối với công tác BVMT nói chung của cả nước.

Các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải
(Hình: Quy trình và các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải nhanh gọn nhất)

Quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải

Nếu lựa chọn công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất, quý doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tận tình về các giải pháp, quy trình và cách thức thực hiện các thủ tục. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải. Dưới đây là quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Phải xác định chủng loại, khối lượng về nguồn nguyên liệu sản xuất.

Bước 2: Phải xác định nguồn, khối lượng CTNH phát sinh trong suốt quá trình sản xuất.

Bước 3: Phải xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các nguồn thải khác nhau.

Bước 3: Tiến hành viết nội dung báo cáo sổ chủ nguồn thải CTNH.

Bước 4: Trình nộp hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn thiện toàn bộ nội dung về sổ đăng ký nguồn thải CTNH theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Bước 6: Trình nộp lại hồ sơ và nhận sổ đăng ký CTNH đã xác nhận.

Các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải hoàn chỉnh nhất

Liên quan đến các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải, các cơ sở, doanh nghiệp phải căn cứ theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT phải xem xét thực hiện theo các nội dung quan trọng dưới đây:

Bước 1: Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH. Cách thức thực hiện như sau:

  • Chủ nguồn thải CTNH phải tiến hành lập hồ sơ sổ chủ và nộp trực tiếp/gửi qua đường bưu điện đến Sở TNMT tại khu vực có phát sinh CTNH.
  • Tiếp theo Sở TNMT phải xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc thì Sở TNMT có trách nhiệm thông báo đến chủ nguồn thải hoàn thiện hồ sơ.
  • Đối với chủ nguồn thải chỉ được xem hoàn thành trách nhiệm đăng ký với Sở TNMT và có văn bản tiếp nhận/giấy xác nhận của đơn vị có chức năng. Và văn bản/giấy xác nhận có giá trị pháp lý tạm thời thay thế cho sổ chủ nguồn thải trong quá trình thực hiện thủ tục cấp sổ chủ theo quy định.

Bước 2: Sở TNMT xem xét và cấp sổ chủ nguồn thải trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước.

Bước 3: Đối với trường hợp tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì Sở TNMT xem xét và cấp sổ chủ trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Vậy các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải trong giai đoạn này được tiến hành như sau:

  • Sở TNMT kiểm tra cơ sở trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời gian kiểm tra đối với một cơ sở thường không quá 2 ngày làm việc.
  • Trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc đợt kiểm tra thì Sở TNMT phải cấp sổ chủ nguồn thải (Phụ lục 6 kèm thông tư này). Nếu dự án chưa đủ điều kiện thì Sở TNMT phải thông báo rõ lý do. Và chủ nguồn thải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung và nộp lại cho Sở TNMT.
  • Thời gian sửa đổi, bổ sung không tính vào thời gian xem xét, cấp sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH.
Công ty xử lý môi trường
(Hình: Công ty xử lý môi trường Hợp Nhất)

Quy trình cùng các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải đã kết thúc chủ đề ngày hôm nay, nếu bạn cần thông tin hay báo giá chi tiết thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768. Bên cạnh đó, dịch vụ thủ tục môi trường của Hợp Nhất còn nhiều thủ tục hồ sơ quan trọng khác như làm đtm, xin cấp giấy phép xả thải, kế hoạch BVMT,… nếu cần bạn có thể tham khảo qua website hosomoitruong.com nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!