Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định mới trong quản lý chất thải nguy hại

Hiện nay việc thay đổi những quy định trong quản lý chất thải nguy hại để phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn được nhà nước triển khai hiệu quả. Trong số đó phải kể đến việc sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, bãi bỏ việc đăng ký sổ chủ nguồn thải hay quy định về tái sử dụng CTNH cho một số lĩnh vực khác.

Sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Việc sửa đổi, bổ sung trong quản lý chất thải nguy hại nhằm thống nhất nhiều quy định có liên quan cũng như hoàn thiện các yêu cầu từ thực tiễn. Hiện tại, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT vẫn còn nhiều bất cập chẳng hạn như việc phân định, phân loại chất thải còn gặp nhiều khó khăn như bùn thải từ HTXLNT tập trung tại KCN, bùn thải từ HTXLNT bệnh viện, tro bay từ nhà máy luyện thép, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện.

Vì thế mà từ khi Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã bổ sung, sửa đổi một số điều trong Nghị định 38/2015/NĐ-CP như nội dung về quản lý CTNH, điều kiện cấp giấy phép xử lý CTNH, thời hạn cũng như tích hợp, thay thế đến việc xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép xả khí thải, xác nhận đối với dự án có điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với cơ sở xử lý CTNH.

Chính vì vậy mà nhiều quy định trong Thông tư 36 không còn phù hợp nên được chỉnh sửa, rà soát nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Nội dung sửa đổi về quản lý chất thải nguy hại

  • Bãi bỏ một số thuật ngữ về chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu hủy, chủ hành nghề quản lý CTNH.
  • Đối với trình tự cấp Giấy phép xử lý sẽ hướng dẫn thêm việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý CTNH. Với cơ sở xử lý CTNH có lồng ghép hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất sẽ quy định về quy trình thực hiện cùng hồ sơ thủ tục hoặc với đối tượng cần điều chỉnh, cấp lại giấy phép xử lý CTNH.
  • Bổ sung thêm nội dung cấp phép xả khí thải với dự án đầu tư cơ sở xử lý CTNH. Việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong trường hợp dự án vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải thì không cần phải lồng ghép vào việc cấp Giấy phép xử lý CTNH.
  • Bổ sung thêm quy định về năng lực tự vận chuyển có đảm bảo đáp ứng và phù hợp với khu vực đăng ký thu gom.
  • Thống nhất áp mã chất thải y tế nguy hại, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế đã khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quy định mới trong quản lý chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải theo Luật BVMT mới

Đối với dự án thuộc đối tượng lập sổ chủ nguồn thải cần lưu ý, Luật BVMT 2020 khi có hiệu lực thi hành sẽ bãi bỏ quy định lập sổ chủ nguồn thải mà thay vào đó là hình thức khai báo trực tiếp trong hồ sơ. Điều này giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp hơn so với trước đây.

Theo đó, CTNH được chia thành 3 loại chính. Loại 1 là chất thải nguy hại. Loại 2 thuộc danh mục những chất thải công nghiệp thông thường. Còn loại 3 chủ yếu những chất thải chưa rõ phải được phân định, phân loại. Để quy định này triển khai có hiệu quả cần khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường xử lý CTNH với công nghệ tốt, an toàn với môi trường.

Đồng thời, quy trình xử lý phải được công khai, đầy đủ thông tin về loại, số lượng CTNH thu gom, xác định phương pháp xử lý. Để việc thực hiện đáng tin cậy hơn cần có thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải phải được giám sát một cách chặt chẽ.

Tái chế chất thải nguy hại thành nguyên liệu

Trên thực tế nhằm đáp ứng sự vận động của nền kinh tế tuần hoàn mà có nhiều CTNH đang được sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Vì vậy cần quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích công tác thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp như tro, xỉ, thạch cao ngày càng thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia thu gom, tái sử dụng.

Như đã nói ở trên, việc phân chia CTNH thành 3 loại sẽ đáp ứng yêu cầu về xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng cường giải quyết những hạn chế về chất thải. Nhưng cần hết sức cẩn thận khi sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu san lấp vì rất dễ gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất.

Do đó cần sớm có những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế chất thải, tham khảo ý kiến của chuyên gia làm nguyên liệu sản xuất cho nhiều ngành khác hoặc làm vật liệu xây dựng.

Liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất để được hỗ trợ!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!