Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quan trắc và báo cáo công tác BVMT định kỳ

Bên cạnh vấn đề thu gom và xử lý bắt buộc phải quan trắc cũng như phải lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho doanh nghiệp. Vậy HTXLNT phải đáp ứng những yêu cầu nào trước khi tiến hành các hoạt động quan trắc môi trường theo quy định của Nhà nước.

Đối tượng phải có hệ thống thu gom, XLNT phải tách biệt với hệ thống thoát nước mưa bao gồm đô thị, khu dân cư tập trung mới; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Quan trắc định kỳ đối với nước thải

 Hệ thống xử lý phải đáp ứng một số yêu cầu quan trọng như:

  • Công nghệ phải phù hợp với loại hình, đặc tính nước thải.
  • Công suất hệ thống phù hợp với lượng nước thải phát sinh tối đa.
  • Hệ thống phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.
  • Thực hiện chức năng vận hành trạm XLNT theo đúng kỹ thuật.
  • Phải có phương án dự phòng và kỹ thuật vận hành HTXLNT, phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường, điểm xả thải phải thường xuyên được kiểm tra, giám sát.
  • Chủ đầu tư phải định kỳ quan trắc nước thải hoặc thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Những số liệu quan trắc phải được lưu giữ và tổng kết làm báo cáo quan trắc môi trường định kỳ trước và sau xử lý.
  • Đối với bùn thải sẽ được xử lý theo quy định trong quản lý chất rắn. Trường hợp bùn có yếu tố nguy hại thường vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.

Quy định chung đối với quan trắc môi trường sẽ bao gồm quan trắc định kỳ hoặc quan trắc tự động, liên tục. Việc quan trắc lưu lượng nước thải đầu vào – đầu ra của hệ thống thực hiện qua đồng hồ, thiết bị đo lưu lượng được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định.

Đối với những dự án phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (trừ trường hợp là cơ sở đấu nối vào HTXLNT tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có nước làm mát không sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng,…).

Báo cáo công tác BVMT định kỳ

Đối tượng

Hiện nay để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, doanh nghiệp bắt buộc phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Chế độ báo cáo bao gồm: Áp dụng với dự án thuộc đối tượng lập ĐTM, cấp phép môi trường có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan chuyên môn môi trường cấp tỉnh và cơ quan phê duyệt thẩm định báo cáo ĐTM về các thông tin liên quan đến dự án.

Thời gian

Chế độ báo cáo diễn ra từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm (thời hạn gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 01)  của năm tiếp theo. Nội dung của báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ thường liên quan đến hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, quy mô, tính chất và tác động chất ô nhiễm, biện pháp xử lý các dòng thải (xử lý CTNH, cải tạo phục hồi, xử lý ô nhiễm, phục hồi tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái).

Báo cáo sẽ thể hiện các hiện trạng môi trường như tổng quan về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; tác động môi trường, hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, tình hình chính sách, pháp luật; dự báo thách thức môi trường, những giải pháp xử lý môi trường.

Công ty môi trường Hợp Nhất chuyên dịch vụ quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải cho doanh nghiệp. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ nhu cầu nào thì hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!