Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động

Các cơ sở sản xuất kinh doanh cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng cách chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc, cải tiến công nghệ, phương thức sản xuất, cải tạo – bảo dưỡng hệ thống xử lý môi trường nhằm đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra ngoài môi trường.

Không giống như quan trắc định kỳ, hệ thống quan trắc nước thải tự động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cân bằng, quản lý và kiểm soát các thành phần môi trường.

Nhờ việc theo dõi các thông số tại các trạm quan trắc mà cơ sở sản xuất kinh doanh dễ dàng nhận thấy những thay đổi bất thường về nguồn thải. Mỗi trạm sẽ thực hiện chức năng riêng biệt nhưng sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề, sự cố liên quan đến môi trường, mức độ ô nhiễm cũng như các thành phần vượt ngưỡng cho phép.

Lĩnh vực nào phải có hệ thống quan trắc tự động?

Một số lĩnh vực có công suất phát thải lớn bắt buộc phải có trạm quan trắc tự động:

 • Ngành sản xuất phân bón, hóa chất, gang thép, hóa dầu.
 • Cơ sở sử dụng lò đốt, lò hơi công nghiệp.
 • Cơ sở sản xuất thủy tinh, gạch ngói, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, lò đốt chất thải y tế,… cùng nhiều lĩnh vực khác.

Quy định đối với trạm quan trắc tự động

 • Thông tư 31/2016/TT-BTNMT: các KCN phải có trạm quan trắc tự động được cơ quan quản lý kiểm soát; với cơ sở nằm ngoài hoặc bên trong KCN nhưng có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc khí thải cần lắp đặt hệ thống quan trắc.
 • Luật BVMT 2014 quy định với cơ sở có nguồn phát thải lớn yêu cầu phải có trạm quan trắc tự động.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP cũng quy định cụ thể hơn: đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm có quy mô xả nước thải từ 500 m3/ngày đêm hoặc các cơ sở khác có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày đêm phải lắp đặt trạm quan trắc.

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động

Yêu cầu về hệ thống

Căn cứ theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT thì:

 • Đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải hoàn tất việc lắp đặt, vận hành và đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật (Điều 33, 34, 35).
 • Đối với hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục phải hoàn tất việc lắp đặt, vận hành và đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật (Điều 36, 37, 38).
 • Đối với hệ thống truyền, nhận, quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục (Điều 39).

Thời gian để lắp đặt, vận hành hệ thống

 • Với dự án đã hoàn tất việc đầu tư thiết kế, vận hành các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục trước ngày 16/8/2021 nhưng lại chưa đáp ứng tiêu chí kỹ thuật như quy định trong Thông tư 10/2021/TT-BTNMT thì chủ đầu tư bắt buộc phải nâng cấp, thay thế thiết bị đáp ứng yêu cầu. Thời gian để triển khai những kế hoạch trên sau 24 tháng kể từ ngày 16/8/2021.
 • Trường hợp dự án vẫn chưa lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động thì chủ đầu tư cần tiến hành lắp đặt và đảm bảo đáp ứng yêu cầu thiết kế, đặc tính kỹ thuật theo đúng quy định trong Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Thời gian để doanh nghiệp hoàn thành và truyền số liệu liên tục đến Sở TNMT trước ngày 31/12/2021.

Như vậy, khi nắm rõ những quy định về hệ thống quan trắc sẽ giúp ngăn chặn kịp thời những ô nhiễm, suy thoái môi trường. Nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn thiết kế trạm quan trắc tự động thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!