Dịch vụ làm giấy phép môi trường

5 nghị định, thông tư mới về hồ sơ môi trường

Nhà nước không ngừng đổi mới hệ thống quản lý pháp luật trong lĩnh vực môi trường bằng cách xây dựng và triển khai nhiều văn bản, Nghị định, Thông tư mới phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Dưới đây là 5 trong số nhiều quy định mới đã và đang tạo ra những đổi mới mang tính tích cực và hiệu quả trong công tác BVMT.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

 • Làm rõ những đối tượng phải đánh giá tác động môi trường chiến lược.
 • Quy định về việc mỗi dự án chỉ lập 1 báo cáo ĐTM duy nhất.
 • Bổ sung thêm danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm.
 • Bổ sung, thay mới danh mục phải lập ĐTM hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Bổ sung chi tiết các nội dung chính của báo cáo ĐTM.
 • Tăng thời hạn giấy phép xử lý chất thải nguy hại điều chỉnh từ 3 năm lên 5 năm kể từ thời điểm cấp.
 • Quy định, điều chỉnh thêm nhiều quy định trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Thay đổi một số nội dung mới trong quản lý nước thải, khí thải, quan trắc môi trường định kỳ và phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

 • Bổ sung thêm một số nội dung về lập ĐCM, ĐTM và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Quy định mới về kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT, điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Tăng cường quản lý chất lượng môi trường và hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường phải được chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện định kỳ gửi tới cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thẩm định.

Nghị định 55/2021/NĐ-CP

 • Bổ sung, sửa đổi các quy định trong xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2021.
 • Nghị định sẽ sửa đổi các hành vi sai phạm về việc lập ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc vổ sung thêm các tổ chức bị xử phạt.
 • Bổ sung thêm việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, thông số môi trường để xác định hành vi, mức độ vi phạm, nguyên tắc xử phạt.

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

 • Quy định mới thay thế Thông tư 24/2017/TT-BTNMT với những điểm mới về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
 • Bổ sung thêm kỹ thuật quan trắc chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.
 • Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc nước mặt và chất lượng không khí xung quanh.
 • Đảm bảo kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường.
 • Đối với hệ thống quan trắc tự động liên tục phải đảm bảo việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc như thiết bị kết nối trực tiếp, phân tích, điều khiển, tín hiệu đầu ra của hệ thống.
 • Các nội dung mới trong quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường.

Luật BVMT 2020

 • Nâng cao vai trò và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT, công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện cũng như đảm bảo quyền, lợi ích của cộng đồng dân cư.
 • Đối với các dự án đầu tư sẽ có những thay đổi về phương thức quản lý môi trường dựa theo tiêu chí nhất định. Dự án có nguy cơ gây ô nhiễm phải được kiểm soát chặt chẽ và quản lý những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
 • Luật BVMT 2020 sẽ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính.
 • Tăng cường phân loại chất thải rắn tại nguồn, quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.
 • Tăng cường sàng lọc dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu và áp dụng thêm nhiều công cụ quản lý môi trường như đánh giá sơ bộ tác động môi trường, ĐTM và cấp giấy phép môi trường đối với dự án có phát sinh chất thải.

Trên đây đều là những quy định ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Nếu như bạn muốn hoàn thành một số thủ tục hành chính bắt buộc phải tìm hiểu chi tiết những điều trên. Hoặc khi bạn cần tìm đơn vị tư vấn để lập các HSMT cần thiết thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!