khuyến mãi tháng 5-6

Tập trung công tác quan trắc nước thải công nghiệp

Đầu năm 2020, cả nước có 274 KCN với 244 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 89%). Có 191/244 KCN có trạm quan trắc tự động (chiếm 78,3%). Có 276 CCN đã hoàn thành báo cáo ĐTM, 160 CCN có hệ thống tách nước mưa và nước thải, 109 CCN có hệ thống XLNT tập trung (chiếm 15,8%) và 10 CCN có hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp.

Tình hình thực hiện công tác quan trắc nước thải công nghiệp tại các KCN, CCN

Các khu vực, địa phương có số lượng KCN lớn như TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Quảng Ninh, Bắc Ninh,… Tại nhiều địa phương thu hút nhiều dự án công nghệ cao, dự án có vốn đầu tư từ nước ngoài. Nhất là dự án có tỷ lệ đầu tư về môi trường xuất hiện ngày càng nhiều. Những địa phương này chú trọng công tác thu hút đầu tư phải phù hợp với các tiêu chí như ngành nghề, dự án công nghệ cao, tiên tiến và sạch.

Nước thải công nghiệp chứa nhiều chất ô nhiễm khi thải ra môi trường mà chưa được xử lý sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước sông, nước ngầm. Một số loại nước thải công nghiệp như chế biến hải sản, dệt nhuộm, giết mổ gia súc gia cầm, cao su,.. có lưu lượng, tính chất và thành phần ô nhiễm khác nhau. Do đó việc phân tích và quan trắc nước thải giúp đánh giá thực trạng ô nhiễm và giúp doanh nghiệp lập báo cáo quan trắc môi trường để tìm nguyên nhân và cách khắc phục kịp thời.

Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều hóa chất như khai thác, chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt, may,… Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không đảm bảo an toàn làm rò rỉ nhiều hóa chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Quan trắc nước thải công nghiệp
(Hình: Quan trắc nước thải công nghiệp)

Bên cạnh đó, nhiều KCN, CCN chưa có trạm quan trắc nước thải công nghiệp nên việc quản lý chất lượng nước còn gặp nhiều hạn chế. Trong khi đó, các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của nhà nước còn mang tính hình thức. Quá trình vận hành HTXLNT còn mang tính đối phó và chưa đem lại hiệu quả cao. Vẫn còn nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa được di dời còn nằm xen lẫn trong các khu dân cư.

Vì vậy cần tập trung yêu cầu các đối tượng xả thải có lưu lượng 1.000 m3/ngày đêm phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp. Truyền liên tục số liệu về Sở TNMT quản lý và theo dõi nguồn thải đúng theo quy định. Như vậy, Tổng cục môi trường sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nước thải công nghiệp từ KCN, CCN, làng nghề. Các doanh nghiệp phải tuân thủ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ hằng năm để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp xử lý phù hợp.

Những quy định trong quan trắc nước thải công nghiệp

Căn cứ theo Mục 1 Chương IV của Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT có quy định rõ:

  • Các thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp gồm thiết bị quan trắc; thiết bị thu, lưu giữ và truyền dữ liệu; thiết bị lấy mẫu tự động; camera; nhà trạm; bơm lấy mẫu;…
  • Vị trí quan trắc ngay sau hệ thống xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
  • Kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ đối với thiết bị quan trắc.
  • Hệ thống phải được vận hành liên tục.
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Và để giúp quý Doanh nghiệp thuận tiện hơn trong công tác thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ, công ty môi trường Hợp Nhất còn cung cấp thêm dịch vụ quan trắc nước thải công nghiệp. Nếu bạn cần phân tích và quan trắc môi trường thì hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí và báo giá kịp thời nhé!