Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Khi nào phải lập lại ĐTM?

Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc dự án đã đi vào vận hành nếu có những thay đổi làm tăng tác động xấu đến môi trường thì chủ dự án cần lập lại báo cáo ĐTM theo quy định. Để hoàn chỉnh những nội dung này cần tìm hiểu chi tiết các quy định trong nhiều luật định mới như Luật BVMT 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Khi nào phải lập ĐTM?
Khi nào phải lập ĐTM?

1. Xác định trường hợp cần lập lại ĐTM

1.1. Căn cứ theo Điều 27 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP

 • Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa điểm thực hiện dự án thay đổi phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.

1. 2. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 37 của Luật BVMT 2020

 • Khi có những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án đầu tư cần.
 • Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường.
 • Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường trong trường hợp:

+ Thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước.

+ Bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

 • Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác không thuộc trường hợp trên; tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (nếu có).
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Quy định khác về thẩm định ĐTM

 • Lập hội đồng thẩm định gồm ít nhất là 07 thành viên; gửi quyết định thành lập hội đồng kèm theo tài liệu đến từng thành viên.
 • Hội đồng thẩm định, phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia có chuyên môn về môi trường hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến dự án đầu tư và có kinh nghiệm công tác ít nhất là 07 năm nếu có bằng cử nhân, ít nhất là 03 năm nếu có bằng thạc sĩ hoặc ít nhất là 02 năm nếu có bằng tiến sĩ hoặc.
 • Chuyên gia tham gia thực hiện ĐTM không được tham gia hội đồng của dự án đó.
 • Dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì cơ quan thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý trước khi phê duyệt.
 • Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia, có ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt kết quả thẩm định trong thời hạn lấy ý kiến; trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thành viên hội đồng phải nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định, viết bản nhận xét về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.

Trên đây là những thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu dự án của Quý Doanh nghiệp thuộc đối tượng lập ĐTM nhưng chưa thự hiện hoặc đã thực hiện ĐTM nhưng có  những thay đổi đến mức dự án phải thay đổi nội dung báo cáo ĐTM thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!