Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường

Công ty môi trường Hợp Nhất chuyên lập các loại hồ sơ môi trường và lập kế hoạch bảo vệ môi trường trên toàn quốc với mọi ngành nghề/lĩnh vực, dịch vụ.

Nếu quý doanh nghiệp muốn tìm hiểu về mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường có thể dựa theo phụ lục 5.6 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

                                                                  (Địa điểm), ngày …. tháng …. năm 20….

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………………

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

 1. Thông tin chung
  1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án): ………………………………………
  1. Tên chủ dự án: ……………………………………………………………….
  1. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….
  1. Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………………
  1. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, Email).
 2. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh
  1. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………………………….
  1. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm và số lượng

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): …………………….
  • Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất: ………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện …)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 1
(Hình: Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 1)
Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 2
(Hình: Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 2)
Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 3
(Hình: Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường 3)
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất)

III. Cam kết

3.1 Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

3.2 Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

3.3 Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

  (2) (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)    

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!