Lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Hợp Nhất

Lập đề án bảo vệ môi trường

Các loại hồ sơ môi trường được tư vấn và thực hiện ở Hợp Nhất:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, bao gồm:

 • Dự án ảnh hưởng đến môi trường.
 • Dự án thuộc quyền sở hữu của cơ quan chức năng.
 • Dự án sử dụng đất tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

Báo cáo hoàn thành ĐTM

Theo quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, các chủ dự án phải lập báo cáo hoàn thành tác động môi trường.

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
(Hình: Tư vấn lập hồ sơ môi trường)

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng thuộc phạm vi không cần đánh giá tác động môi trường (Quy định tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP).

 • Dự án muốn mở rộng quy mô sản xuất, nâng công suất hoạt động,
 • Áp dụng với đối tượng dự trù phương án đầu tư sản xuất; phương án mở rộng quy mô, nâng công suất trong kinh doanh, dịch vụ.

Báo cáo hoàn thành công trình

Sau khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, chủ kinh doanh, cơ sở tiến hành lắp đặt và hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường

Áp dụng với đối tượng đã đi vào kinh doanh trước ngày 01/04/2015 nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường.

 • Giấy phép khai thác
 • Báo cáo xả thải vào nguồn nước
 • Giấy phép khai thác tầng nước mặt, nước ngầm
 • Kết quả báo cáo kết quả quả quan trắc môi trường

Căn cứ lập hồ sơ môi trường

 • Áp dụng vào Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2017 Xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 Quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết, kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản.
Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ ở Hợp Nhất

 • Giá cả cạnh tranh, đảm bảo không phát sinh chi phí
 • Cam kết thực hiện đầy đủ các loại giấy tờ
 • Đảm bảo thực hiện đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật

Công ty môi trường Hợp Nhất với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia và đăng ký hồ sơ môi trường trong nhiều năm qua đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ nhiều đối tác khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên am hiểu pháp luật, đặc biệt thành thạo các giấy tờ pháp lý về hồ sơ môi trường.