Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Luật BVMT 2020 khi lập đánh giá sơ bộ

Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, trong đó có quy định rõ một số quy định liên quan đến đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Theo quy định mới thì các dự án thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM bắt buộc phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Vậy việc này triển khai công việc này được thực hiện theo những quy định như thế nào?

Đối tượng cần lập đánh giá sơ bộ nào?

Căn cứ theo Điều 28 của Luật BVMT 2002 thì đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường thuộc nhóm I cho các dự án như:

 • Các dự án với quy mô, công suất lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.
 • Các dự án với quy mô, công suất trung bình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; dự án không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm với quy mô, công suất lớn.
 • Dự án có quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển.
 • Dự án với quy mô, công suất lớn hoặc quy mô, công suất trung bình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tài nguyên nước.
 • Dự án quy mô trung bình trở lên khi có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dự án đòi hỏi phải yêu cầu di dân, tái định cư quy mô lớn.

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo luật 2020

Thời điểm lập

Dựa theo khoản 2 Điều 29 của Luật BVMT 2020 thì thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,… theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Nội dung của đánh giá sơ bộ

Theo Khoản 3 Điều 29 của Luật BVMT 2020 thì nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:

 • Địa điểm triển khai dự án phải phù hợp với chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, tỉnh.
 • Dựa trên cơ sở quy mô, công suất, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án mà nhận dạng, dự báo những tác động môi trường.
 • Phải nhận diện đầy đủ các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại địa điểm thực hiện dự án.
 • Tiến hành phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường.
 • Xác định các vấn đề môi trường chính, phạm vi tác động trong quá trình lập ĐTM.

Như vậy, đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải được cơ quan nhà nước xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu Quý Doanh nghiệp muốn biết dự án đầu tư của mình có thuộc đối tượng thực hiện hay không thì hãy liên hệ ngay Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!