Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Luật BVMT 2020 khi doanh nghiệp lập ĐTM

Luật BVMT 2020 khi doanh nghiệp lập ĐTM (báo cáo đánh giá tác động môi trường) có những điểm gì mới so với Luật BVMT 2014? Mời các bạn cùng công ty chuyên lập hồ sơ môi trường Hợp Nhất tìm hiểu qua nội dung dưới đây.

Luật BVMT 2020 khi lập ĐTM
Luật BVMT 2020 khi lập ĐTM

1. Đối tượng lập ĐTM luật BVMT 2020

Dựa theo Điều 30 của Luật BVMT 2020 thì đối tượng phải lập đánh giá tác động môi trường thuộc nhóm I và nhóm II, cụ thể:

1.1. Dự án thuộc nhóm I

 • Các dự án với quy mô, công suất lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.
 • Các dự án với quy mô, công suất trung bình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; dự án không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm với quy mô, công suất lớn.
 • Dự án có quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển.
 • Dự án với quy mô, công suất lớn hoặc quy mô, công suất trung bình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tài nguyên nước.
 • Dự án quy mô trung bình trở lên khi có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dự án đòi hỏi phải yêu cầu di dân, tái định cư quy mô lớn.
Đối tượng thực hiện ĐTM
Đối tượng thực hiện ĐTM

1.2. Dự án thuộc nhóm II

 • Dự án có quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển.
 • Dự án với quy mô, công suất trung bình hoặc quy mô, công suất trung bình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, tài nguyên nước.
 • Dự án quy mô nhỏ khi có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Dự án đòi hỏi phải yêu cầu di dân, tái định cư quy mô trung bình.

2. Luật BVMT 2020 sau khi phê duyệt ĐTM

Trách nhiệm của chủ dự án sau khi nhận quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM doanh nghiệp (quy định Điều 37 của Luật BVMT 2020):

 • Tiến hành điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án đầu tư và báo cáo ĐTM phù hợp với nội dung, yêu cầu BVMT.
 • Hoàn thành trách nhiệm theo nội dung báo cáo ĐTM.
 • Cần có văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT đến cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định trước khi đưa dự án đi vào vận hành chính thức áp dụng đối với dự án đầu tư không cần xin giấy phép môi trường.
 • Trường hợp trước khi dự án đi vào vận hành nếu có những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, chủ dự án cần:
Quy trình thực hiện hồ sơ ĐTM
Quy trình thực hiện hồ sơ ĐTM

+ Tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc nhiều thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường phải đánh giá tác động môi trường.

+ Báo cáo cơ quan xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án phải có giấy phép môi trường nếu có thay đổi về công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả thải vào nguồn nước; bổ sung thêm ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật với thay đổi khác, tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

 • Theo quy định phải công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

Liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để nhận tư vấn!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!