Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập giấy phép xả thải hay báo cáo quan trắc môi trường

Giấy phép xả thải vào nguồn nước và báo cáo quan trắc môi trường là hai trong số nhiều loại hồ sơ môi trường quan trọng mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện nếu có khối lượng chất thải lớn. Vậy doanh nghiệp phải lập giấy phép xả thải hay báo cáo quan trắc định kỳ? Có nên lập một trong hai loại hồ sơ này không? Những yêu cầu quan trọng nào đối với từng loại hồ sơ cho doanh nghiệp?

Có nên lập một trong hai loại hồ sơ

Hiện nay theo quy định thì các cơ sở nếu có phát sinh nguồn thải thì bắt buộc phải xin giấy phép xả thải cùng với báo cáo quan trắc. Điều kiện quan trọng phải có hệ thống xử lý môi trường, các hạng mục công trình BVMT tại dự án đang vận hành.

Còn quá trình quan trắc sẽ phụ thuộc vào chế độ xử lý của hệ thống, so sánh tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của pháp luật để tiến hành việc quan trắc các thành phần, thông số môi trường. Đối với báo cáo quan trắc sẽ được tổng hợp kết quả từ các quý thành báo cáo duy nhất, tổng hợp và viết báo cáo trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy với nhiều dự án bắt buộc phải xin cấp giấy phép xả thải và báo cáo quan trắc đảm bảo các tiêu chuẩn xả thải, nguồn thải phải đạt chuẩn trước khi xả thải. Hiện nay nhiều quy định nếu trường hợp doanh nghiệp không có giấy phép hoặc báo cáo quan trắc sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ cơ quan Nhà nước khi tiến hành kiểm tra dự án.

Việc xử phạt không chỉ nộp tiền mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện dưới hình thức bị đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục sự cố nếu gây ô nhiễm.

Yêu cầu đối với từng loại hồ sơ

Các hồ sơ này phải được xem xét đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo đúng quy định của nhà nước. Một số giấy phép hoặc báo cáo được thực hiện phải bảo đảm lợi ích xã hội, lợi ích môi trường, tăng cường giải pháp đối với tài nguyên nước, đề xuất biện pháp BVMT.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đảm bảo hoạt động không làm cạn kiệt ô nhiễm nguồn nước, xả thải vào nguồn tiếp nhận an toàn, phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Báo cáo quan trắc

Đối với báo cáo quan trắc môi trường khi được cấp phép thì các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn thải được xử lý đạt chuẩn trước khi đi ra nguồn tiếp nhận.

Mỗi báo cáo được thực hiện định kỳ với hoạt động quan trắc theo quý phù hợp với thông số, tần suất và vị trí, số lượng mẫu cần thiết theo từng hệ thống. Mỗi hệ thống quan trắc tự động, liên tục thiết kế, lắp đặt và vận hành theo đúng kỹ thuật, chức năng vận hành, đúng công suất, lưu lượng nguồn thải.

Báo cáo xả thải

Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện như đề án, báo cáo xả thải phù hợp với khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý với quy hoạch tài nguyên nước. Lập đề án, báo cáo xả thải phải cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu rõ ràng, chính xác và trung thực.

Các biện pháp xử lý nước thải trong đề án, báo cáo phải đảm bảo nước thải được xử lý đạt chuẩn, đúng quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời thiết kế hạng mục công trình phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.

Quan trắc môi trường tự động, liên tục lấy mẫu và phân tích tại hiện trường phù hợp với thông số môi trường theo không gian và thời gian lắp đặt sẵn. Lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải thường căn cứ vào mục tiêu, chương trình quan trắc, kỹ thuật quan trắc, xác định loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và các yêu cầu xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền.

Cập nhật mới: Luật BVMT 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2022) đã tích hợp 7 loại giấy phép môi trường thành phần (trong đó có giấy phép xả thải) thành 1 loại giấy phép gọi là Giấy phép môi trường. Theo đó, doanh nghiệp sẽ không lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mà sẽ lập giấy phép môi trường.

Giấy phép môi trường cho doanh nghiệp

Nếu như Quý Khách hàng cần tư vấn lập các loại hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hướng dẫn chi tiết dịch vụ trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!