Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Giải pháp môi trường dự án dệt không nhuộm

Các dự án dệt không nhuộm thường có quy mô hoạt động lớn nên việc sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu rất lớn. Do đó ngành này là một trong những nguồn phát sinh chất thải (nước thải, khí thải, CTR, CTNH) cao tác động không nhỏ đến môi trường và cộng đồng dân cư.

Vậy để giảm thiểu ô nhiễm thì ngành này cần thực hiện các biện pháp nào hoặc thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng nào?

Lập HSMT cho dự án dệt không nhuộm

  • Lập báo cáo ĐTM: Căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì các dự án đầu tư xây dựng dệt không nhuộm có công suất từ 20.000.000 m2 vải/năm trở lên hoặc từ 4.000 tấn vải/năm trở lên thì phải lập đánh giá tác động môi trường.
  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường: Căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì các dự án đầu tư xây dựng dệt không nhuộm có công suất dưới 20.000.000 m2 vải/năm trở lên hoặc dưới 4.000 tấn vải/năm trở lên thì phải lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo đó chủ dự án phải thẩm định, phê duyệt và xác nhận thì dự án mới đủ điều kiện để xem xét đến các bước tiếp theo. Theo quy định thì dự án không được triển khai xây dựng và hoạt động khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp đã đi vào hoạt động nhưng chưa có HSMT ban đầu thì chủ dự án sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với những dự án có quy mô lớn thì việc lập báo cáo ĐTM làm tiền đề để hoàn thiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ cho giai đoạn vận hành thử nghiệm và lập báo cáo ĐTM hoàn thành trước khi đưa dự án đi vào hoạt động chính thức. Đối với những dự án gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Công tác BVMT dự án dệt không nhuộm

Căn cứ theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và xác nhận kế hoạch BVMT mà chủ đầu tư thực hiện xây dựng và vận hành công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải, CTR) theo đúng quy định.

Xử lý nước thải – khí thải

Các cơ sở phát sinh nước thải phải có HTXLNT tập trung. Với những dự án có quy mô xả thải lớn hơn 5 m3/ngày đêm có chứa hóa chất độc hại phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xả thải (Nghị định 201/2013/NĐ-CP). Với những nguồn thải lớn phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ thông tin, quá trình xử lý của hệ thống. Còn với những cơ sở có lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên thì phải có hệ thống quan trắc nước thải tự động với các thông số cần quan trắc như lưu lượng, pH, nhiệt độ, COD, TSS,…

Các cơ sở phát sinh nguồn khí thải lớn ngoài việc lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật thì cần lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động liên tục được kiểm định, hiệu chuẩn, kết nối và truyền dữ liệu về Sở TNMT quản lý. Một số thông số khí thải cần quan trắc như lưu lượng, bụi, nhiệt độ, SO2, NOx,…

Chất thải rắn

Các cơ sở dệt không nhuộm nếu có phát sinh CTNH phải tiến hành phân loại theo mã chất thải, tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với tổng lượng chất thải phát sinh lớn hơn 600 kg/năm; chủ dự án lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ (căn cứ theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT).

Đối với CTR sinh hoạt phải phân loại ngay tại nguồn, lưu giữ đảm bảo cho việc thu gom thuận lợi, vận chuyển, xử lý đúng cách.

Đối với CTR công nghiệp được phân loại, thu gom, lưu giữ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình xử lý. Đề xuất phương án xử lý CTR để tăng khả năng tái chế, tái sử dụng, định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý CTR công trường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ của doanh nghiệp.

Những dự án dệt không nhuộm có phát sinh chất thải phải quan trắc môi trường định kỳ theo tần suất tối thiểu 3 tháng/lần và 6 tháng/lần. Đồng thời với những nguồn thải lớn phải có trạm quan trắc tự động, liên tục.

Nếu như bạn cần tư vấn thêm các giải pháp môi trường hoặc cần hỗ trợ lập các loại HSMT cần thiết khác thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để chúng tôi tư vấn miễn phí.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!