Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt

Khi nào cần lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt? Các thủ tục và quy trình nào để lập hồ sơ? Loại giấy phép này áp dụng đối cơ sở có hoạt động khai thác nước mặt sử dụng cho các mục đích sản xuất, nông nghiệp, phát điện,… bắt buộc phải lập hồ sơ cấp phép khai thác nước mặt.

Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất sẽ chia sẻ đến bạn đọc những vấn đề này ở phân tích dưới đây!

Căn cứ lập hồ sơ khai thác nước mặt

 • Luật Tài nguyên nước 2012.
 • Quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước của Nghị định 201/2013/NĐ-CP.
 • Đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT.

Hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt

 • Đơn đề nghị cấp khai thác nước mặt.
 • Đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nếu thuộc đối tượng phải có quy trình vận hành) phải lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng kèm quy trình vận hành.
 • Sơ đồ vị trí tại khu vực khai thác tài nguyên nước.
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước khai thác nước mặt không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đề án khai thác, sử dụng nước đối với dự án vẫn chưa có công trình khai thác.
 • Đối với dự án lớn cần lấy văn bản, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến nếu thuộc trường hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân, tổ chức.
 • Nếu dự án chưa có công trìn khai thác thì hồ sơ đề nghị cấp phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
 • Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với các nội dung chính như chất lượng, loại, điều kiện, quy mô, thời gian khai thác, thời gian, sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng, mức thu tiền cho mục đích sử dụng giá tính tiền,…

Quy trình lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt

 • Cần khảo sát công trình khai thác bằng cách thu thập số liệu cho việc lập hồ sơ, tổng hợp tài liệu liên quan đến đặc điểm nguồn nước khai thác.
 • Cần đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ khai thác.
 • Cần tính toán, thống kê lưu lượng cần khai thác tại dự án.
 • Tổng hợp dữ liệu về phương thức khai thác, sử dụng, nghiên cứu những ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tới nguồn nước, môi trường và đối tượng sử dụng.
 • Cần hoàn thành hồ sơ khai thác kèm với bản sẽ, số liệu đầy đủ.
 • Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ khai thác nước mặt thì chủ giấy phép trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác nước mặt

Giai đoạn đầu tiên (tiếp nhận & kiểm tra)

 • Chủ dự án nộp đủ hồ sơ đến Sở TNMT và tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ.
 • Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giai đoạn thẩm định hồ sơ

 • Thẩm định báo cáo, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trường hợp cần thiết thì kiểm tra thực tế, lập hội đồng thẩm định do cơ quan tiếp nhận triển khai thực hiện.
 • Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép hồ sơ khai thác tài nguyên nước thì trả lại hồ sơ, thông báo lý do cho chủ giấy phép.
 • Sở TNMT thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh 20 ngày làm việc.
 • Trường hợp lập lại báo cáo, Sở TNMT gửi văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức nêu rõ nội dung chưa đạt yêu cầu phải làm lại và trả lại hồ sơ.

Thông báo kết quả

 • Sở TNMT phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận giấy phép và thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Thời hạn cơ quan tiếp nhận trả giấy phép 5 ngày làm việc.

Bên cạnh việc lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước mặt, Hợp Nhất còn tư vấn giải pháp xử lý môi trường, xin cấp nhiều loại giấy phép môi trường và nhiều hồ sơ môi trường quan trọng khác như báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ này hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!