Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm

Quy trình để lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm cho doanh nghiệp như thế nào? Các căn cứ pháp lý được quy định trong bộ Luật nào?

Nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm ngày càng tăng cao tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng hiểu rõ những quy định của nhà nước đối với việc xin cấp phép khai thác. Trong đó, nhiều chủ dự án vẫn chưa nắm đầy đủ những yêu cầu quy trình đối với việc lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm dựa vào những quy định và cần chuẩn bị những thủ tục như thế nào?

Vì những hạn chế này nên hôm nay Hợp Nhất sẽ giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về một số loại hồ sơ cần thiết để được cơ quan Nhà nước cấp phép theo đúng quy định.

Căn cứ lập hồ sơ khai thác nước ngầm

 • Dựa vào Luật Tài nguyên nước 2012.
 • Dựa vào quy đinh việc cấp phép thăm dò, giấy phép khai thác nước ngầm, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn tiếp nhận của Nghị định 203/2013/NĐ-CP.
 • Dựa vào Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm

 • Chủ công trình nộp đơn đề nghị cấp phép khai thác nước ngầm.
 • Phải có sơ đồ vị trí khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất.
 • Đối với công trình khai thác phải có báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm hoặc dự án đã có công trình khai thác phải có báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất.
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận việc sử dụng đất giữa chủ dự án với cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất.
 • Phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa có công trình khai thác thì hồ sơ đề nghị cấp phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Quy trình xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm

Căn cứ theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì việc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước ngầm bao gồm những thủ tục, quy trình cơ bản dưới đây:

 • Sau khi chủ giấy phép nộp hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc. Cơ quan tiếp nhận chỉ thông báo đến cá nhân, tổ chức phải hoàn thiện đầy đủ khi hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế công trình khi dự án đã có giếng khai thác nếu đủ điều kiện cấp phép trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu dự án không được cấp phép phải được cơ quan tiếp nhận thông báo trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do không được cấp phép.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ra văn bản thi công giếng khai thác nếu trường hợp chưa có giếng khai thác trong thời hạn 10 ngày làm việc. Sau đó, cơ quan tiếp nhận tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường trong thời hạn 15 ngày làm việc nếu đủ điều kiện cấp giấy phép.
 • Các tổ chức, cá nhân nhận giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Nếu Quý Khách hàng cần tư vấn về việc lập hồ sơ, thủ tục, thời gian, biểu mẫu cũng như các nội dung khác thì hãy liên hệ ngay Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để chúng tôi cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!