Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ môi trường theo quy định mới năm 2020

Năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng và hướng đi mới đối với ngành môi trường ở Việt Nam. Hàng loạt Nghị định mới ra đời, văn bản, quyết định, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung hoặc Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi, bổ sung) tạo bước ngoặt mới cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó những hồ sơ môi trường theo quy định mới cũng có sự thay đổi rõ rệt. Để tìm hiểu những thay đổi mới này, hãy cùng Công ty môi trường Hợp Nhất tìm hiểu các loại hồ sơ môi trường cơ bản dưới đây nhé!

Giai đoạn trước khi triển khai xây dựng dự án đầu tư mới, mở rộng, nâng công suất

Tùy thuộc theo tính chất, quy mô, công suất, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà doanh nghiệp tiến hành lập các loại hồ sơ môi trường sau:

Hồ sơ môi trường theo quy định
(Hình: Hồ sơ môi trường theo quy định mới)

Đánh giá tác động môi trường

Để được phê duyệt báo cáo đtm, doanh nghiệp cần áp dụng và căn cứ theo các đối tượng lập đtm theo cột 3 Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Để xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cần áp dụng và căn cứ theo các đối tượng lập đtm theo cột 5 Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT.

Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (ĐTM hoàn thành)

Đây là hồ sơ môi trường theo quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi đã hòa thành các công trình BVMT đã cam kết trong báo cáo ĐTM đã phê duyệt. Để lập báo cáo ĐTM hoàn thành, doanh nghiệp cần áp dụng và căn cứ theo các đối tượng lập đtm theo cột 5 Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT.

Giai đoạn dự án khi đi vào hoạt động

Chắc hẳn nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn sau khi lập các hồ sơ trên chắc sẽ không cần lập bất kỳ hồ sơ nào khác. Nhưng không, giai đoạn dự án đi vào hoạt động phải tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính quan trọng dưới đây:

Quan trắc môi trường định kỳ hằng năm cho doanh nghiệp

Ngoài Thông tư 43 thì khi lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, cơ sở, doanh nghiệp còn căn cứ vào Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Để thực hiện hồ sơ môi trường theo quy định giống như cam kết (ĐTM, Kế hoạch BVMT) có quy định các cơ sở gây ô nhiễm cũng như có quy định chi tiết công tác quan trắc môi trường đúng theo quy định.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đây là loại hồ sơ môi trường mới nhất kể từ thời điểm Thông tư 25/2019/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực. Đây là loại báo cáo tích hợp nhiều loại báo cáo định kỳ hằng năm của doanh nghiệp như Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo quan trắc tự động, Báo cáo quản lý CTNH, Báo cáo quản lý CTSH, Báo cáo quản lý CTR công nghiệp thông thường, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác khoáng sản.

Lập sổ chủ nguồn thải CTNH

Căn cứ theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động phát sinh CTNH > 600 kg/năm bắt buộc phải lập sổ chủ nguồn thải. Theo đó, đối tượng phải thực hiện báo cáo quản lý CTNH gồm cơ sở phát sinh CTNH không quá 1 năm; cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ có tổng CTNH không vượt quá 600 kg/năm và cơ sở dầu khí hoạt động ngoài biển.

Xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Căn cứ theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì các cơ sở sản xuất hoạt động có liên quan đến việc xả thải vào nguồn tiếp nhận > 5 m3/ngày đêm và dưới 5 m3/ngày đêm đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước. Trong đó, thời hạn của giấy phép xả thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là 10 năm tối thiểu là 3 năm.

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất)

Trên đây là những hồ sơ môi trường theo quy định vô cùng quan trọng và không thể thiếu để các cơ sở, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ những quy định của pháp luật về công tác BVMT. Đây đều là những hồ sơ mà dịch vụ tư vấn môi trường của Hợp Nhất đều có kinh nghiệm thực hiện trong hơn 7 năm qua. Nếu Quý Doanh nghiệp cần hỗ trợ về bất kỳ dịch vụ nào, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline 0938.857.768 ngay khi cần nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!