Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ môi trường dự án đã hoạt động

Khi thực hiện thủ tục hồ sơ môi trường dự án đã đi vào hoạt động theo luật mới thường khiến không ít chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc triển khai quy trình thực hiện theo quy định. Và dưới đây là một số trường hợp dự án đã đi vào hoạt động thường gặp nhất liên quan đến việc xin giấy phép môi trường hoặc nhiều thủ tục HSMT khác.

Xác định dự án cấp GPMT

Một công ty sản xuất phân bón với hạn mức đầu tư 900 tỷ với công suất 6400 tấn sản phẩm/năm được Bộ TNMT phê duyệt báo cáo ĐTM. Và chủ dự án cũng đã trình kế hoạch vận hành thử nghiệm từ đầu năm 2021 nhưng ảnh hưởng dịch covit-19 nên vẫn chưa được chấp thuận. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022 thì Luật BVMT 2002 chính thức có hiệu lực thi hành và có những thay đổi về vận hành thử nghiệm so với Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Vậy theo luật mới thì có cần phải tiếp vận xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo luật cũ không? Và dự án có cần phải cấp GPMT không?

Với những dữ liệu mà công ty cung cấp thì với hạn mức 900 tỷ cùng với công suất 6400 tấn sản phẩm/năm thì được xếp vào loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).

Vì công suất sản xuất cùng với quy mô đầu tư lớn nên công ty thuộc dự án đầu tư Nhóm I và phải thực hiện lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp GPMT. Trường hợp đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước ngày Luật BVMT có hiệu lực thì doanh nghiệp tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép.

Điều kiện phải có GPMT sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất 45 ngày thuộc thẩm quyền cấp phép cấp bộ. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp GPMT thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Hồ sơ môi trường dự án đã hoạt động

Các giấy phép tích hợp trong GPMT

Giấy phép khai thác nước mặt, giấy phép khai thác nước ngầm và sổ chủ nguồn thải CTNH có tích hợp vào GPMT không?

Căn cứ theo điểm d Khoản 2 Điều 42 của Luật BVMT 2020 thì GPMT thành phần gồm giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy chứng nhận đạt chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi.

Do đó, giấy phép môi trường 2022 không bao gồm giấy phép khai thác nước mặt, giấy phép khai thác nước ngầm. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH sẽ được xem xét vào quá trình cấp giấy phép môi trường.

Xác định cơ quan cấp GPMT dự án

Một dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất có dịch vụ xử lý CTNH đã được phê duyệt báo cáo ĐTM đã hoàn thiện công trình BVMT nhưng chưa có hồ sơ vận hành thử nghiệm. Vậy nếu căn cứ theo luật môi trường mới thì dự án thuộc dự án đầu tư Nhóm I nên thuộc đối tượng phải cấp GPMT. Vậy công ty này phải lập hồ sơ cấp GPMT thuộc cấp Bộ hay cấp tỉnh phê duyệt.

Căn cứ theo Điều 41 của Luật BVMT 2020 thì thẩm quyền phê duyệt GPMT có quy định như sau:

  • Đối với dự án quy định tại Điều 39 đã được phê duyệt báo cáo ĐTM, dự án nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất có dịch vụ xử lý CTNH thì GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT
  • Đối với dự án quy định tại Điều 39 của Luật môi trường thì dự án đầu tư nhóm II và nhóm III thì thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh

Như vậy, với thông tin sẵn có thì dự án sẽ phải lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT trình nộp lên Bộ TNMT xem xét, kiểm tra theo quy định.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần triển khai lập hồ sơ môi trường theo luật mới nhưng không biết hồ sơ, quy trình, thủ tục như thế nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!