Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo quy định của nhà nước, lập dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường thì chủ dự án phải lập và trình cơ quan chuyên môn về tất cả dự toán chi phí đồng thời với việc thẩm định dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong đó có quy định chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn viết báo cáo không vượt quá 5 triệu đồng. Theo đó các khoản chi phí như khảo sát, lấy mẫu phân tích thí nghiệm, phí giám sát hoặc phí đi lại sẽ được tính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm tổng mức đầu tư và thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Trong đó, chi phí được chia thành 2 loại chính dưới đây:

  • Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, chi phí này do chủ đầu tư tự quyết định hoặc vận dụng theo quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước.
  • Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, việc xác định và quản lý chi phí theo nguyên tắc nhất định.

Trường hợp chủ đầu tư không thể tự lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường thì thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Năng lực của đơn vị tư vấn được quy định trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Và chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tự thỏa thuận và thống nhất.

Dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường
(Hình: Dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường)

Dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Trong trường hợp doanh nghiệp thuê đơn vị tư vấn môi trường thì dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường được xác định và cập nhật trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cách xác định dự toán gói thầu

Dự toán gói thầu gồm chi phí các công việc tư vấn đã được tổng hợp trước đó theo đúng với hợp đồng giữa đơn vị lập kế hoạch bảo vệ môi trường và chủ đầu tư. Và chi phí của từng công việc được xác định bằng dự toán chi tiết như sau:

  • Nội dung dự toán gồm các khoản chi phí: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí thu nhập thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, phí dự phòng cùng các khoản chi phí khác.
  • Giá trị dự toán được xác định theo công thức:

C = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp

Trong đó:

+ Ccd (phí chuyên gia) = số lượng chuyên gia x thời gian làm việc x tiền lương.

++ Số lượng chuyên gia và thời gian làm việc xác định tùy theo từng công việc cụ thể.

++ Tiền lương chuyên gia nước ngoài thì xác định theo thị trường, cách xác định: mức lương theo tháng và mức lương theo tuần, ngày, giờ.

+ Cql (phí quản lý) = Ccg x N.

++ Nếu CCg < 1 tỷ đồng thì N = 55%.

++ Nếu CCg > 1 đến < 5 tỷ đồng thì N = 50%.

++ Nếu CCg > 5 tỷ đồng thì N = 45%.

+ Ck (phí khác): văn phòng phẩm, khấu hao thiết bị, phần mềm, hội họp,..

+ TN (thu nhập chịu thuế tính trước) = 6% x (Ccg + Cql).

+ VAT (thuế GTGT) = V x (Ccg + Cql + Ck + TN).

Cập nhật dự toán gói thầu

Đúng theo kế hoạch, dự toán nếu được phê duyệt trước 28 ngày thì phải cập nhật lại để thay thế gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Và việc cập nhật thực hiện thay đổi (nếu có) về chế độ chính sách liên quan đến phương pháp xác định dự toán kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nếu bạn cần công ty tư vấn môi trường để lập kế hoạch BVMT thì đừng bỏ qua Hợp Nhất. Không chỉ cam kết hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng mà dịch vụ của chúng vô cùng cạnh tranh và phù hợp với từng ngân sách đầu tư của từng ngành nghề nhất định. Liên hệ Hotline 0938.857.768 để tìm hiểu chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!