khuyến mãi tháng 5-6

Cách làm hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường đã quá quen thuộc đối với nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, dù có ý định hoặc đã đi vào hoạt động chính thức thì bắt buộc phải đăng ký và thành lập nhiều loại hồ sơ liên quan đến từng ngành nghề nhất định. Tuy nhiên không phải cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào cũng hiểu và nắm bắt được thủ tục và cách làm hồ sơ môi trường.

Mỗi ngành nghề sẽ có những yêu cầu riêng, thủ tục hồ sơ khác nhau và tính chất cũng không giống nhau. Vì thế việc tìm đến công ty tư vấn môi trường là điều tất yếu. Tại đây, bạn sẽ được cung cấp những thông tin chi tiết, được tư vấn tường tận từng giai đoạn thực hiện và được hướng dẫn cụ thể từng loại hồ sơ cần chuẩn bị.

Cách làm hồ sơ môi trường
(Hình: Cách làm hồ sơ môi trường doanh nghiệp)

Cách làm hồ sơ môi trường

Khi lập hồ sơ môi trường phải thực hiện theo các quy định cụ thể của pháp luật, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp phải đảm bảo các nguyên tắc cụ thể, chủ thể tham gia và phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và cụ thể nhất để hồ sơ đánh giá đầy đủ thực trạng của doanh nghiệp.

Căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 quy định tất cả đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh phải lập và biết cách làm hồ sơ môi trường, bao gồm:

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đi vào hoạt động

 • Đánh giá tác động môi trường – cấp Bộ/cấp Sở.
 • Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường – cấp Sở/cấp Quận Huyện.
 • Đánh giá môi trường chiến lược – cấp Bộ.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đi vào hoạt động chính thức nhưng vẫn chưa thực hiện bất kỳ loại hồ sơ nào thì tùy thuộc vào tính chất của doanh nghiệp có gây ô nhiễm môi trường hay không.

 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết – cấp Sở.
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản – cấp Quận/Huyện.

 Ngoài ra các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải bổ sung thêm một số loại hồ sơ dưới đây:

 • Lập sổ chủ nguồn thải nguy hại.
 • Xin giấy phép đấu nối vào cống thoát nước chung của thành phố.
 • Xin giấy phép xả thải.
 • Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ hằng năm.
 • Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Quy trình – cách làm hồ sơ môi trường

 • Khảo sát tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội có liên quan đến hoạt động của dự án để khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng môi trường xung quanh.
 • Xác định nguồn gây ô nhiễm có phát sinh trong quá trình hoạt động như nước thải, khí thải, tiếng ồn,…
 • Thu thập mẫu nguồn gây ô nhiễm và đem đi xét nghiệm tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá tác động môi trường về mức độ gây ô nhiễm do dự án phát sinh ra bên ngoài.
 • Đề xuất và xây dựng biện pháp để phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm môi trường.
 • Đề xuất biện pháp khắc phục tác động ô nhiễm môi trường của dự án đến môi trường.
 • Xây dựng và tổ chức nhiều chương trình giám sát môi trường.
 • Lập đoàn kiểm tra, thanh tra về vấn đề bảo vệ môi trường.
 • Chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ trình nộp lên cơ quan ban ngành để xem xét và thẩm định.
 • Chờ và nhận giấy phê duyệt hồ sơ môi trường.
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Công ty môi trường Hợp Nhất)

Các gói dịch vụ lập hồ sơ môi trường của doanh nghiệp

 • Đề án bảo vệ môi trường
 • Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường định kỳ
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Báo cáo quan trắc môi trường
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Xin giấy phép xả thải
 • Lập sổ chủ nguồn thải nguy hại
 • Gia hạn khai thác nước ngầm
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Báo cáo quản lý nguồn chất thải nguy hại

Dịch vụ của môi trường Hợp Nhất

Ngoài dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường, thế mạnh ở Hợp Nhất còn chuyên về xử lý nước thải. Chúng tôi thường xuyên thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh nhiều hệ thống xử lý nước thải bao trọn gói gồm tư vấn, thiết kế xây dựng, chuyển giao công nghệ xử lý, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Hãy để công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất giúp doanh nghiệp của bạn được ổn định và phát triển bằng những gói dịch vụ chất lượng, tối ưu và chi phí cạnh tranh nhất.