Dịch vụ làm giấy phép môi trường

2 hồ sơ môi trường cần lập khi dự án hoạt động

Các dự án đầu tư hiện nay muốn đi vào hoạt động chính thức phải thực hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường. Vậy trước khi xây dựng phải lập đánh giá tác động môi trườngxin cấp giấy phép môi trường thì chủ doanh nghiệp phải còn phải thực hiện các công việc nào khác phù hợp với các tiêu chí môi trường?  Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm 2 hồ sơ môi trường cần lập khi dự án hoạt động theo quy định của pháp luật.

2 loại hồ sơ môi trường cần lập khi dự án hoạt động
2 loại hồ sơ môi trường cần lập khi dự án hoạt động

2 hồ sơ môi trường cần lập khi dự án hoạt động

1.1. Vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Đối với những công trình, thiết bị xử lý nước thải chỉ được tiến hành khi dự án đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt công trình xử lý chất thải. Đồng thời với dự án có quy mô xả thải lớn bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục.

Đối với dự án phải vận hành thử nghiệm thường áp dụng đối với dự án lập ĐTM vì thế phải có quy trình vận hành hệ thống, hồ sơ hoàn công đã được bàn giao, nghiệm thu theo quy định.

Quy định chi tiết

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư cần tiến hành quan trắc môi trường. Theo quy định tại Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có quy định:

  • Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải thì việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước – lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải
  • Quan trắc đối với công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải thì việc đo đạc, lấy mẫu bụi, khí thải để phân tích, đánh giá hiệu quả của từng công trình, thiết bị xử lý chất thải phải phù hợp với kế hoạch quan trắc chất thải
  • Việc quan trắc, phân định, phân loại chất thải rắn là chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

Trong nhiều trường hợp, dự án vừa phải vận hành thử nghiệm, vừa phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Các công trình phải được liệt kê đầy đủ hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng công trình, thiết bị xử lý.

Trong trường hợp các công trình xử lý chất thải không đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì phải tiến hành cải tạo, nâng cấp công trình xử lý. Sau đó, chủ đầu tư phải tiến hành vận hành thử nghiệm và kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định.

Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm
Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm

1.2. Báo cáo quan trắc môi trường (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường)

Để lập báo cáo quan trắc môi trường hoàn chỉnh chủ dự án phải phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoặc có thể tự thực hiện để tiến hành các công việc quan trắc định kỳ và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục truyền dữ liệu về Sở TNMT theo dõi, quản lý.

Căn cứ theo Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP việc quan trắc được quy định trong các trường hợp dưới đây.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đối với quan trắc môi trường định kỳ

  • Quan trắc môi trường nước thải: Thông số và tần suất quan trắc quy định cụ thể trong giấy phép môi trường. Đối với dự án lập ĐTM thì quan trắc 3 tháng\lần, các trường hợp còn lại thực hiện 6 tháng\lần.
  • Quan trắc môi trường khí thải: Thông số và tần suất quan trắc quy định cụ thể trong giấy phép môi trường. Đối với dự án lập ĐTM thì quan trắc thông số kim loại nặng, chất hữu cơ 6 tháng/lần, đối với Dioxin/Furan thì quan trắc 1 năm/lần và 3 tháng/lần đối với các thông số còn lại. Đối với dự án không lập ĐTM thì quan trắc thông số kim loại nặng, chất hữu cơ, Dioxin/Furan 1 năm/lần và 6 tháng/lần đối với các thông số còn lại.

Đối với quan trắc môi trường tự động, liên tục

  • Quan trắc nước thải tự động: Áp dụng với dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng xả thải từ trung bình đến lớn nhất. Thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động chậm nhất ngày 31/12/2024 đối với dự án quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
  • Quan trắc khí thải tự động: Áp dụng với dự án đầu tư, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí xả bụi, khí thải lớn ra môi trường. Thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động chậm nhất ngày 31/12/2024 đối với dự án quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIX Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Cả vận hành thử nghiệm và quan trắc môi trường đều thuộc 2 lĩnh vực mà Công ty tư vấn môi trường đã và đang tư vấn hỗ trợ cho nhiều đối tượng khách hàng trên cả nước.

Quý khách hàng cần hỗ trợ thêm thông tin thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn dịch vụ chi tiết hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!