Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định trong sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Các xu hướng hiện nay là tập trung sử dụng nhiều sản phẩm tiết kiệm nước, tăng cường tái sử dụng đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và sử dụng nước tuần hoàn cho các mục đích ban đầu. Vậy với những kế hoạch sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm sẽ nhận được những ưu đãi nào?

Vì sao cần tiết kiệm nguồn nước?

Căn cứ theo Nghị định 54/2015/NĐ-CP khi các cá nhân, tổ chức áp dụng các biện pháp, công nghệ tuần hoàn, tái sử dụng nước thải, xử lý nước lợ, nước mặn thành nước ngọt được coi là sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.

Ưu đãi thực hiện theo nguyên tắc áp dụng cho nhiều hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả phụ thuộc vào trường hợp hưởng ưu đãi. Trường hợp các tổ chức, cá nhân không nhận ưu đãi khi đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm nước lạc hậu.

Một số hành vi bị nghiêm cấm như khai báo không trung thực, làm giả mạo hồ sơ, gian lận để được hưởng ưu đãi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện các chính sách ưu đãi trong sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm; gây khó khăn, cản trở tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Tái sử dụng nước tuần hoàn

 • Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý nước thải có quy mô từ 40 m3/ngày đêm trở lên, phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp với mục đích tái sử dụng cho các mục đích khác đạt từ 80% trở lên.
 • Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp, đầu tư chiều sâu các hạng mục công trình sử dụng nước tuần hoàn với quy mô từ 500 m3/ngày đêm trở lên (trừ trường hợp sử dụng nước tuần hoàn làm mát hoặc tuần hoàn theo quy trình, công nghệ sản xuất).
 • Ưu đãi: được vay vốn ưu đãi, miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định trong sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

Thu gom nước mưa sử dụng cho sinh hoạt

 • Các tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, dự trữ với bể chứa có dung tích từ 500 m3 trở lên để sử dụng trong sinh hoạt (khu vực biên giới, hải đảo, vùng khan hiếm nước ngọt).
 • Hộ gia đình, cá nhân xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, dự trữ với bể chứa có dung tích từ 5 m3 trở lên để sử dụng trong sinh hoạt (khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo).
 • Ưu đãi: được vay vốn ưu đãi về tín dụng đầu tư của Nhà nước; miễn, giảm thế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động đầu tư sản xuất, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; hoạt động nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiết kiệm nước.

Sản xuất bằng quy trình, thiết bị tiết kiệm nước

 • Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, thiết bị, công nghệ sử dụng nước hiệu quả đáp ứng tiêu chí tiết kiệm nước.
 • Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, thiết bị, công nghệ tiên tiến sử dụng nước tiết kiệm mà trong nước chưa sản xuất được đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt

 • Các tổ chức, cá nhân lắp đặt thiết bị, áp dụng công nghệ khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt với quy mô từ 2 m3/ngày đêm trở lên (khu vực biển, hải đải từ 10 m3/ngày đêm trở lên sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho vùng bị xâm nhập mặn).
 • Các hộ gia đình, cá nhân lắp đặt thiết bị, áp dụng công nghệ khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt với quy mô từ 0,2 m3/ngày đêm trở lên (khu vực biển, hải đải từ 1 m3/ngày đêm trở lên sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho vùng bị xâm nhập mặn).
 • Ưu đãi: được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!