khuyến mãi tháng 5-6

Yêu cầu cơ bản khi lập hồ sơ môi trường

Mỗi loại hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần lập phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về nội dung, thủ tục, quy trình, thời gian và tần suất thực hiện.

Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất chuyên lập các loại HSMT quan trọng cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề “phiền lòng” của doanh nghiệp với nhiều giải pháp phù hợp, tiết kiệm thời gian với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm cũng như năng lực pháp lý xử lý các vấn đề liên quan.

Vì thế, để khách hàng hiểu rõ hơn những yêu cầu quan trọng về báo cáo ĐTM và kế hoạch bảo vê môi trường, hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn hình dung những yêu cầu quan trọng trước khi lập 2 loại hồ sơ này.

Yêu cầu về báo cáo ĐTM

Đánh giá tác động môi trường áp dụng đối với những dự án có quy mô, công suất lớn (căn cứ theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP). Ở nước ta, có nhiều dự án quy mô lớn, phạm vi tác động rộng nhưng lại chưa có giải pháp hợp lý giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và xã hội. Do đó để đánh giá, nhận diện toàn diện nguồn thải cần lập ĐTM với nhiều phương án biện pháp đánh giá trung thực, tổng hợp số liệu, thông tin quan trọng liên quan.

Tiêu chí – nội dung trong báo cáo

Việc khảo sát thực tế, đánh giá và phân tích dự án trước khi viết báo cáo khá quan trọng. Trong giai đoạn này giúp bạn xác định nguồn thải ô nhiễm, tính toán chính xác biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời. Do đó mà các phương pháp trong báo cáo ĐTM được lựa chọn tùy theo từng lĩnh vực sản xuất và điều kiện môi trường nhất định.

Yêu cầu cơ bản khi lập hồ sơ môi trường

Các kết luận trong ĐTM phải rõ ràng, khách quan và đáng tin cậy. Nội dung báo cáo chính xác mạch lạc, súc tích và nêu rõ vào vấn đề trọng tâm. Thông thường báo cáo sẽ được thẩm định, lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi nộp lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu cơ bản nhất trong đánh giá tác động môi trường phải gắn liền với tình hình phát triển kinh tế, hướng đến các mục tiêu dài hạn như bảo đảm an toàn nguồn tài nguyên có giá trị, bảo vệ sức khỏe con người, tăng cường phục hồi môi trường và giảm thiểu ô nhiễm tối đá.

Đối với các vấn đề pháp lý phải đáp ứng các quy định trong Luật BVMT, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Nhờ vậy mà báo cáo ĐTM đưa ra các đánh giá về môi trường chi tiết, xác định mức độ tác động nguồn thải, đề xuất các phương án xử lý kịp thời.

Nhờ báo cáo ĐTM mà chủ đầu tư thực hiện nhiều biện pháp quản lý, ứng dụng công nghệ mang tính khả thi hơn để giảm tác động tiêu cực.

Yêu cầu đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng yêu cầu

Thực tế có không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng lập kế hoạch BVMT (phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP). Việc thực hiện loại hồ sơ này phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định, tất cả quy trình việc tiếp nhận, giải quyết phải phù hợp với quy định.

Doanh nghiệp phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu chưa có xác nhận kế hoạch BVMT. Theo đó, nội dung kế hoạch phải đáp ứng đầy đủ thông số, dữ liệu chi tiết, cụ thể về dự án cũng như các biện pháp xử lý nguồn thải phát sinh.

Yêu cầu quan trọng đối với dự án trước khi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phải xác định vị trí địa lý. Cần xác định các đối tượng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quy hoạch xây dựng.

Đối với lĩnh vực/ngành sản xuất cần liệt kê đầy đủ các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với tính chất, thành phần, nguồn cung cấp rõ ràng.

Loại hình sản xuất công nghiệp rất quan trọng vì thế trong quá trình thực hiện phải nêu rõ thuyết minh quy trình, công nghệ sản xuất cũng như tình trạng hoạt động các thiết bị máy móc. Đối với nước thải phải nêu rõ hiện trạng nguồn tiếp nhận, các thành phần môi trường (không khí, nước) và khả năng tác động trực tiếp của dự án.

Thời gian

Thời gian lập kế hoạch BVMT phải hoàn thành trước khi dự án được xây dựng. Công trình bảo vệ môi trường cần mô tả chi tiết quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, các phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tính chất của hai loại hồ sơ trên. Nếu như bạn cần tư vấn hỗ trợ chi tiết hơn thì hãy liên hệ ngay Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường của Hợp Nhất Hotline 0938.857.768 hoặc để lại nhu cầu kèm thông tin để chúng tôi liên hệ tư vấn trực tiếp trong thời gian sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *