Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Xin giấy phép khai thác nước mặt thủy sản

Làm sao để xác định đối tượng phải xin giấy phép khai thác nước mặt thủy sản? Điều kiện để được cấp và hình thức xử phạt khi không có giấy phép? Không chỉ duy trì sự sống của con người, nước trở thành công cụ phát triển kinh tế quan trọng cho con người, nhất là các ngành nuôi trồng thủy sản. Nhà nước ngày càng quản lý nghiêm ngặt trong việc khai thác, sử dụng nước mặt trong quá trình sản xuất.

Vì thế dự án nuôi trồng thủy sản bắt buộc phải xin giấy phép khai thác nước mặt. Như vậy với việc khai thác nước mặt cho nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 0,1 m3/giấy  trở lên phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký giấy phép khai thác nước mặt.

Giấy phép khai thác nước mặt thủy sản
Giấy phép khai thác nước mặt thủy sản

1. Giấy phép khai thác nước mặt trong nuôi trồng thủy sản

Nhiều địa phương có tài nguyên phong phú, hệ thống sông ngòi dày đặc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích nước mặt khai thác cho hoạt động thủy sản ngày càng lớn.

Để phát triển bền vững, ngành thủy sản phát triển theo hướng giá trị cao hơn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, diện tích nước mặt ở nhiều khu vực đang dần bị ô nhiễm. Nhiều trang trại chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm vì phương thức canh tác truyền thống phát thải chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng, amoniac.

Bùn thải thì chứa thức ăn thừa, hóa chất, thuốc kháng sinh với nhiều khí độc hại như H2S, NH3, NH3, NO2, CH4,…Do đó, các trang trại chăn nuôi phải hoàn thành tốt các quy định bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh chấp hành thực hiện báo cáo ĐTM/kế hoạch BVMT thì phải đăng ký giấy phép khai thác nước mặt trong nuôi trồng thủy sản.

Việc cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời quy hoạch tài nguyên nước phải được phê duyệt. Nếu chưa quy hoạch thì phải dựa vào khả năng nguồn tiếp nhận đảm bảo không gây ô nhiễm. Giấy phép dựa vào hiện trạng khai thác, nhu cầu khai thác, sử dụng nước mặt phải thể hiện rõ trong nội dung giấy phép đã cấp.

Xin giấy phép khai thác nước mặt thủy sản
Xin giấy phép khai thác nước mặt thủy sản

2. Điều kiện phải xin cấp giấy phép khai thác nước mặt

 • Đối với trường hợp lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư phải thông báo, lấy ý kiến.
 • Phải có đề án quy hoạch tài nguyên nước đã phê duyệt.
 • Phương án thiết kế công trình khai thác nước mặt phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
 • Với trường hợp khai thác nước mặt phải đảm bảo các điều kiện như duy trì dòng chảy tối thiểu, đảm bảo sự di cư các loài cá, sự đi lại của phương tiện vận tải. Bố trí thiết bị quan trắc môi trường, nhân lực giám sát hoạt động khai thác phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa.

3. Xử phạt khi chưa có giấy phép

Căn cứ theo Điều 9 của Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định xử phạt về hành vi thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép. Đối với khai thác, sử dụng nước mặt trong nuôi trồng thủy sản nhưng không có giấy phép sẽ bị phạt:

 • Phạt từ 10 – 20 triệu với lưu lượng trên 0,1 m3/giây đến dưới 0,2 m3/giây.
 • Phạt từ 20 – 30 triệu với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,3 m3/giây.
 • Phạt từ 30 – 50 triệu với lưu lượng từ 0,3 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây.
 • Phạt từ 50 – 70 triệu với lưu lượng 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây.
 • Phạt từ 70 – 90 triệu với lưu lượng từ 1 m3/giây đến dưới 1,5 m3/giây.
 • Phạt từ 90 – 110 triệu với lưu lượng từ 1,5 m3/giây đến dưới 2 m3/giây.
 • Phạt từ 110 – 140 triệu với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên.
xử phạt khi chưa có giấy phép
xử phạt khi chưa có giấy phép

Ngoài ra, chủ cơ sở phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước với hành vi gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước.

Anh/Chị cần tư vấn xin giấy phép khai thác nước mặt/nước ngầm thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 – 0938.089.368 để được tư vấn chi tiết hơn.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!