Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống

Kế hoạch vận hành thử nghiệm nhằm mục đích xác định tính hiệu quả của từng công trình BVMT đã lắp đặt hoặc đã sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Chủ dự án phải hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ liên quan và báo cáo kết quả vận hành đến cơ quan phê duyệt báo cáo đtm để xác nhận.

Phải lập báo cáo đtm cho dự án

Bạn có biết mục đích của quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống? Hoặc cần lưu ý gì trong quy trình vận hành?

Đối với dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường phải có báo cáo đtm khi thực hiện các công trình BVMT phục vụ cho quá trình vận hành. Việc này chỉ diễn ra sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đtm kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Theo quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì các công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải) nhằm đánh giá sự phù hợp của dự án cùng những đánh giá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đối với các công trình BVMT khác phải quy định trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM để làm căn cứ xác định có thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm không. Đối với công trình như hồ lắng mưa, bể tự hoại là công trình xử lý chất thải cũng phải thực hiện như trường hợp công trình XLNT 1 công đoạn hoặc công trình, thiết bị xử lý hợp khối nhỏ gọn khác.

Hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống

Xác định giai đoạn vận hành thử nghiệm thử nghiệm

Quá trình quan trắc lấy mẫu chất thải khá quan trọng. Đối với hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi bắt buộc phải quan trắc chất thải hoặc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu có). Quá trình quan trắc sẽ bao gồm:

 • Chủ yếu lấy mẫu tổ hợp trong 3 thời điểm khác nhau trong ngày hoặc 3 thời điểm trong quy trình sản xuất.
 • Thời gian đánh giá hiệu suất từng công đoạn diễn ra ít nhất 75 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.
 • Tần suất quan trắc tối thiểu 15 ngày/lần theo tiêu chuẩn.
 • Vị trí quan trắc đầu vào, đầu ra.
 • Thông số quan trắc bao gồm các thông số ô nhiễm.

Vậy với HTXL nước thải/khí thải không có vị trí lấy mẫu đầu vào, đầu ra từng công đoạn (bể tự hoại, hệ thống xây âm dưới mặt đất, công trình XLKT theo dạng module…), vậy làm thế nào để đánh giá hiệu quả từng công đoạn?

Đối với một số công trình xử lý chất thải thiết kế theo kiểu dạng module khép kín, công trình xử lý một công đoạn như thiết bị hợp khối, thiết bị xử lý đồng bộ. Quá trình vận hành thử nghiệm sẽ thực hiện theo quy định tại điều 10 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Trước khi lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình BVMT, dự án  phải đáp ứng những yêu cầu quan trọng dưới đây:

 • Dự án phải hoàn thành các công trình BVMT dựa theo quyết định phê duyệt báo cáo đtm.
 • Các công trình đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị xử lý hoặc hệ thống quan trắc tự động liên tục
 • Đối với quy trình vận hành phải đáp ứng yêu cầu liên quan đến BVMT.
 • Phải có hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải, đã nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kế hoạch vận hành, chủ dự án cần lập hồ sơ trình nộp lên cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh nơi triển khai dự án.

Các bước xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống

 • Với hệ thống XLNT/khí thải/bụi: công trình đã xây lắp, quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chế phẩm sinh học, hóa chất, chất xúc tác phục vụ việc XLNT, khí thải, xử lý bụi. Ngoài ra còn có hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu có), xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.
 • Đối với công trình xử lý, lưu giữ CTR thông thường, CTNH, các công trình BVMT hoặc công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố: công trình đã xây lắp, quy mô, công suất, quy trình vận hành, thông số kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn.
 • Xây dựng chương trình quan trắc khi vận hành dự án.

Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất chuyên thực hiện thiết kế – thi công nhiều hệ thống, công trình xử lý chất thải. Chúng tôi sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT cho dự án. Quý KH cần tư vấn thêm bất kỳ dịch vụ nào khác, vui lòng liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ nhiều thông tin mới nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!