Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Vận hành thử nghiệm công trình BVMT

Vận hành thử nghiệm công trình BVMT như xử lý chất thải thường liên quan đến việc giám sát, quản lý và kiểm soát tính hiệu quả của các công trình BVMT của dự án. Theo Luật mới đã có nhiều quy định mới như các công trình BVMT hay các công trình không cần vận hành thử nghiệm.

Vận hành thử nghiệm công trình BVMT

1. Các công trình BVMT trong vận hành thử nghiệm

Căn cứ theo Điều 46 của Luật BVMT 2020 thì các công trình BVMT của dự án được quy định:

 • Công trình xử lý chất thải như công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. Các dự án nà sau khi được cấp GPMT thì phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư, cho từng phân kỳ hoặc cho từng hạng mục công trình xử lý độc lập.
 • Công trình thu gom, lưu giữ CTR bao gồm công trình, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn y tế, chất thải rắn nguy hại đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển CTR đến địa điểm xử lý hoặc tái chế, tái sử dụng.
 • Công trình BVMT khác.

Khi chủ đầu tư vận hành thử nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về BVMT theo giấy phép môi trường 2022 cũng như quy định của pháp luật về môi trường. Dự án đầu tư có thực hiện dịch vụ xử lý CTNH hoặc có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thì trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày và phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT.

2. Công trình không cần VHTN

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì công trình không cần vận hành thử nghiệm:

 • Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi có có xây dựng hồ lắng.
 • Hồ sự cố của HTXLNT (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học).
 • Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải gồm hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu (khí gas hay dầu DO), hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng
 • Công trình, thiết bị XLNT tại chỗ quy định của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải, khí thải phải có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu BVMT.
 • Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng để tiêu diệt vi sinh vật.
 • Công trình XLCT của dự án mở rộng, nâng công suất nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường đã cấp.
 • Công trình XLCT của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
 • Công trình XLCT khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường không có thay đổi so với GPMT đã cấp trước đó.

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ vấn đề nào hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938 857 768

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!