Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Top 5 loại hồ sơ môi trường cần tư vấn

Hiện nay, Hợp Nhất chuyên hỗ trợ và tư vấn khách hàng dịch vụ môi trường với nhiều loại HSMT khác nhau. Dưới đây là 5 loại hồ sơ môi trường được chúng tôi triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Báo cáo ĐTM

Đối tượng phải lập đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện cần tìm hiểu rõ vai trò, bản chất, thời gian thực hiện. Vì thế công ty môi trường Hợp Nhất sẽ đưa ra một số yêu cầu quan trọng đối với hồ sơ ĐTM, cụ thể:

 • Các căn cứ pháp lý quan trọng cần biết gồm Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT và Luật BVMT 2014, sắp tới sẽ áp dụng theo Luật BVMT 2020.
 • Doanh nghiệp tự xác định đối tượng theo Phụ lục II của Nghị định 40.
 • Mỗi dự án chỉ lập một ĐTM duy nhất và chỉ lập lại khi có những thay đổi về địa điểm, công suất, quy mô, công nghệ xử lý chất thải hoặc không triển khai dự án hoạt động trong vòng 24 tháng.
 • Tùy thuộc vào từng loại hình sản xuất hoặc dự án đầu tư mà doanh nghiệp trình báo cáo ĐTM lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đối với cơ quan phê duyệt gồm Bộ TNMT; bộ, cơ quan ngang bộ; Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh.
 • Một số khái niệm mới cần nắm rõ khi thực hiện báo cáo ĐTM như giấy phép môi trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (Nghị định 54/2021/NĐ-CP).

Tư vấn lập hồ sơ kế hoạch BVMT

Những dự án thuộc đối tượng lập kế hoạch BVMT cần tìm hiểu các quy định liên quan đến loại HSMT nhằm tránh các vấn đề liên quan đến hồ sơ gây mất thời gian, chi phí cho doanh nghiệp:

 • Các căn cứ pháp lý quan trọng gồm Luật BVMT, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT.
 • Doanh nghiệp chỉ thực hiện 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án và chỉ lập lại trong trường hợp thay đổi địa điểm, quy mô, công suất, công nghệ xử lý chất thải làm phát sinh chất thải ảnh hưởng đến chất lượng môi trường.
 • Cơ quan tiếp nhận thì UBND cấp tỉnh tiếp nhận dự án thuộc Phụ lục IV, đối với UBND cấp huyện xác nhận kế hoạch BVMT (dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định 40).

Quan trắc môi trường định kỳ hằng năm

Một loại HSMT khác giữ vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, các quy định liên quan gồm:

 • Căn cứ pháp lý gồm Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
 • Dựa vào những HSMT ban đầu mà doanh nghiệp thực hiện các chương trình quan trắc chất thải phù hợp.
 • Theo Thông tư 25 thì doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động quan trắc định kỳ theo tần suất 3 tháng/lần, 6 tháng/lần để cuối năm tổng hợp thành báo cáo tích hợp trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (thực hiện 1 năm/lần).
 • Những cơ quan phê duyệt báo cáo gồm Sở TNMT, phòng TNMT và Ban quản lý các KCN

Tư vấn lập sổ chủ nguồn thải

 • Căn cứ pháp lý gồm Luật BVMT, Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
 • Những dự án lập sổ chủ nguồn thải gồm cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh chất thải nguy hại.
 • Các trường hợp đăng ký lại sổ chủ khi dự án thay đổi, bổ sung loại chất thải; thay đổi địa điểm phát sinh CTNH; bổ sung cơ sở phát sinh CTNH; thay đổi, bổ sung thêm công trình BVMT; kê khai không chính xác chất thải so với thực tế.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Sở TNMT.

Tư vấn lập giấy phép xả thải

 • Căn cứ pháp lý quan trọng gồm Luật tài nguyên nước 2012; Nghị định 201/2013/NĐ-CP.
 • Đối với dự án có quy mô xả thải vượt quá 5 m3/ngày đêm và chứa nhiều hóa chất độc hại, chất phóng xạ thì phải đăng ký xin cấp giấy phép xả thải.
 • Đối với trường hợp dự án thay đổi quy mô, phương thức, chế độ xả thải hoặc quy trình vận hành thì phải có đề án xả thải.
 • Nhiều trường hợp phải gia hạn, điều chỉnh giấy phép theo đúng quy định.
 • Khi nào lập lại giấy phép? Khi thay đổi tên chủ giấy phép, nguồn tiếp nhận, lượng nước xả vượt quá 25%, thông số, nồng độ chất ô nhiễm trong giấy phép.

Trên đây là những dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện theo thời gian, tần suất quy định. Nếu còn vướng mắc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!